Styrelsen har under året bestått av Åke Pettersson, ordförande, Göran Martelius, vice ordförande och kassör, Lena Hansson Varhegyi, sekreterare, och ledamöterna Anders Sundberg, Bibi Häggström, Christina Gustafson, Lars Johansson och Ingrid Wall.

Revisorer har varit Dan Birgerson och Göran Lindén, med Ingrid Nathell som suppleant. 

Valberedningen utgjordes av Eva Martelius och Marianne Rosén.

Vid årsmötet valdes Ingrid Wall som ersättare för Per Engström, som avböjt vidare styrelsemedverkan. I övrigt omval på alla platser.

Under året fick vi 25 000 kronor av SJFs Seniorfond. Pengar vi mest använt till våra bussresor och guider på olika ställen – ett välkommet tillskott. Ett problem uppstod andra halvan av året då vårt favoritställe Rådhuskällaren upphörde med lunchservering. Sedan dess har vi testat flera olika alternativ, utan att ha fastnat för något. Detta mest beroende på att de kräver betalt för föreläsningslokalen efter lunchen. Vi är därför högst mottagliga för nya tips på lokal för våra framtida luncher! (Rådhuskällarens alternativ är att vi kommer först kl 16.)

Klubben har under året haft drygt 350 medlemmar, varav cirka 250 var betalande och kring 100 så kallade hedersmedlemmar, vilket man tidigare blev om man varit medlem i Svenska Journalistförbundet i 50 år. Något som dock avskaffades för ett par år sedan. (Hedersmedlemmar slipper betala avgift).

Styrelsen har under året haft ett normalt antal protokollförda styrelsemöten, ett i månaden ungefär, de flesta i Ölkaféet i Malmö. Däremellan hörs vi oftast via mejl. 

De styrelseledamöter som enligt bestämmelserna varit berättigade till arvoden har avstått från dessa. Pengarna kommer att användas till en gemensam måltid.

Verksamhetsåret inleddes den 11 januari med besök av advokat- och författarparet Lena Ebervall och Per E. Samuelson. Rättsövergrepp kan låta som ett tungt ämne, men inte när det behandlas av Ebervall/Samuelson. De cirka 30 deltagarna i lunchmötet på Rådhuskällaren i Malmö fick ta del av ett medryckande föredrag utifrån parets hittills sju verklighetsbaserade romaner, den senaste om IB-affären.

General Erich Fellgiebel var en av männen bakom sprängattentatet mot Adolf Hitler den 20 juli 1944. Den 15 februari gästade författaren och journalisten Barbara Fellgiebel oss och berättade om sin farfar, som greps kort efter det misslyckade attentatet och sedan avrättades som högförrädare efter flera veckors tortyr.

Efter några turbulenta år kontrollerar tre ägargrupper den svenska dagspressen, bortsett från en enda tidning. Den snabba utveckling som följde när de ekonomiska förutsättningarna drastiskt försämrades skildras av journalisten och mediekonsulten Anders Malmsten i boken Press Stopp. Den 10 mars gästade Malmsten oss, den här gången samarrangerade vi med Mediehistorisk Förening. Ett 30-tal personer kom till mötet på Rådhuskällaren i Malmö.

Årsmötet hölls den 29 mars då vi också hörde Anders Fänge om att talibanerna blir kvar vid makten i Afghanistan under överskådlig tid. Anders Fänge, har följt utvecklingen i landet under flera årtionden, bland annat som chef för Svenska Afghanistankommitténs verksamhet på plats, men även som journalist. Årsmötet lockade cirka 35 medlemmar till Rådhuskällaren i Malmö.

När journalisten och författaren Kalle Kniivilä gästade Skånes Journalistseniorer i januari 2022 hade han fel, när han liksom många andra trodde att Ryssland inte skulle starta ett fullskaligt krig mot Ukraina. Nu hoppas han ha fel på nytt. – Jag tror att det kommer att ta lång tid innan kriget är slut, men hoppas att jag har fel, förklarade han vid medlemsmötet på Rådhuskällaren den 12 april.

Hur gick det till när den östtyska dockfiguren John Blund blev stor i Sverige och sedan kom att omges av omfattande kommers? Det fick vi veta mer om när docent Marie Cronqvist gästade lunchmötet på Rådhuskällaren den 2 maj. Hon gav också en allmän inblick i forskningen på avdelningen för mediehistoria vid Lunds universitet där hon är forsknings- och utbildningsansvarig. Mötet var ett samarrangemang med Mediehistorisk förening.

Biosfärområdet Vattenriket i Kristianstad ska vara bra för människor, djur och natur. För de 31 människorna i Skåneseniorerna var det en bra dag 24 maj 2023. Naturen bjöd sin bästa försommardag med värme och sol och fåglarna visade upp sig under färden på pråmen runt Vattenriket.”Vilken tur vi har med vädret”. Det var en återkommande replik när vi lämnade Malmö och Lund med den hyrda bussen.

Ömsint och tålmodig. Så var han, Lars Tunbjörk, en av Sveriges mest kända fotografer. Ömsinta var vi men knappast tålmodiga. Utställningen på Fabriken i Bästekille var så fascinerande att man bara vill se mer och igen. Det var den 30 augusti ett 25-tal från Skåneseniorerna en kylig men klar sensommarmorgon åkte med hyrd buss österut mot Fabriken. Och sen käkade lunch i Kivik.

Korta sportreferat, olycksnotiser, bokslutsrapporter, väderprognoser och texter om bostadsförsäljningar. I många lokaltidningar sköts det här arbetet numera av robotar. Malmöföretaget United Robots dominerar den svenska marknaden och har ett 100-tal redaktioner som kunder, även i andra europeiska länder och i USA. Det berättade United Robots vd och medgrundare Sören Karlsson som den 13 september gästade Skånes Journalistseniorers lunchmöte. Mötet hölls den här gången på restaurang Di Penco och lockade omkring 25 medlemmar.

Fascismens födelse i Italien 1918-26 är ämnet för Eskil Fagerströms senaste bok. Den 12 oktober gästade han oss. Den här gången hade vi ett lunchmöte på Smak och Malmö Konsthall med ett 30-tal deltagare. Eskil Fagerström, chef för Sydsvenskans redaktion i Lund, började intressera sig för Italien för flera år sedan. Syftet med den nya boken om fascismens födelse är att försöka ta reda på hur det kunde hända och undersöka eventuella paralleller till vår tid.

Utställningen med Georg Oddners foton på Falsterbo Konsthall och lunch på Skanörs Fiskrögeri stod på programmet när cirka 25 medlemmar äntrade utflyktsbussen den 26 oktober. För den initierade guidningen i den gamla järnvägsstationen svarade Ulf Carlson som förutom Falsterbo Konsthall driver Fabriken i Bästekille, där vi ju gjorde ett besök i augusti.

Från journalist till ambassadör och från Tomelilla, via Mexiko, Sydafrika, Spanien, Argentina och Grekland, till Köpenhamn. Charlotte Wrangberg, sedan 2020 Sveriges ambassadör i Danmark, gästade oss den 6 december. Mötet hölls den här gången på Percys Restaurang i Hyllie och lockade omkring 20 medlemmar. Efter uppväxten i Tomelilla studerade Charlotte Wrangberg, som är född 1959, i Lund och hade sitt första journalistjobb på Mellersta Skåne. Därefter följde bland annat Ystads Allehanda, Kvällsposten och Dagens Nyheter.

Måndagen den 18 december höll vi sedvanligt julbord under lunchtid med frågesport, anordnad av Göran och Eva Martelius. Årets vinnare blev Marianne Rosén, som därmed åt gratis. Och kul var att vi för en gångs skull kunde återvända till Rådhuskällaren, som tyvärr annars har slutat med lunchservering.

Under året har vi också första tisdagen i månaden frekventerat Ölkaféet på Möllan i Malmö under våra Öppna luncher. Med lite blandat antal deltagare.

Vårt opera- och teaterombud Göran Martelius har ordnat flera teater- och operaföreställningar. Föreningen subventionerar biljetterna med 100-150 kronor. Biljetterna är förvisso redan billigare genom att Göran får en ombudsrabatt av teater/operan. Föreställningen Familjen på Hipp var en av de flera fina föreställningarna vi besökte.

Allt om det gångna verksamhetsåret 2023 finns också att läsa på vår hemsida www.skaneseniorer.se, som sköts av Lars Johansson. Oftast är det också Lars som skriver referat på hemsidan från våra möten. Så om ytterligare fördjupat intresse finns för vad vi haft för oss under året: Läs referaten!

Nu har vi – Ingrid Wall – också etablerat en egen Facebooksida, där vi lägger ut information, referat och bilder. Sidan, fb-gruppen, finns under namnet Skånes Journalistseniorer, dit alla medlemmar naturligtvis är välkomna!

Skåne den 19 februari 2024

Åke Pettersson Göran Martelius Lena Hansson Varhegyi Christina Gustafson Anders Sundberg Bibi Häggström Lars Johansson Ingrid Wall