Embryot till Skånes Journalistseniorer föddes 1969. Då samlades några välkända journalistprofiler som verkat i Södra Journalistföreningen till ett möte för att diskutera en pensionärsförening.

De kom överens om allt skulle göras enkelt och lättarbetat. Klubben tänkte inte ha några utgifter så det behövdes ingen medlemsavgift. Ej heller sekreterare för de hade skrivit nog i sina dagar. En styrelse var också onödig. Det räckte med att en person utsågs som ansvarig.

Det blev dock ingen riktig vind i seglen för den tidiga föreningen. Visst ordnades det besök på både tidningar och företag, men bara ett och annat varje år. Några möten hölls inte. Men ett teaterbesök gjordes.

1981 bestämdes dock att en ”riktig” klubb skulle bildas, styrelse väljas, protokoll skrivas och avgift tas ut.

Sedan har det rullat på med med besök på tidningar, museer, högskolor och intressanta föredragshållare. Fyra minnesböcker har klubben gett ut: Murvel eller riddare av det fria ordet 1987, Journalist, javisst, minnen från 20-tal till 90-tal 1995, Tidningsliv 2004 och Murvlar minns 2009.

Ett par av de böcker som föreningen gett ut.

Medlem i Skånes Journalistseniorer kan den bli som är passiv medlem i Journalistförbundet och bosatt i Skåne. Även pensionärer som tidigare varit medlemmar i Journalistförbundet kan få återinträda som pensionärer. Du hittar ansökningsformulär för återinträde som senior här, på SJF:s hemsida.