Hur gick det till när den östtyska dockfiguren John Blund blev stor i Sverige och sedan kom att omges av omfattande kommers?

Det fick Skånes Journalistseniorer veta när docent och lektor Marie Cronqvist gästade lunchmötet på Rådhuskällaren den 2 maj 2023. Hon gav också en allmän inblick i forskningen på avdelningen för mediehistoria vid Lunds universitet där hon är forsknings- och utbildningsansvarig.

Avdelningen ingår, liksom Lunds journalistutbildning, i Institutionen för kommunikation och medier, och blev en efterföljare till avdelningen för pressvetenskap som tillhörde litteraturvetenskapen.

– Tanken var att skapa en mer tvärvetenskaplig inriktning efter att medielandskapet blivit större och bredare, berättade Marie Cronqvist.

Själv har hon en bakgrund som disputerad historiker men lockades av just det tvärvetenskapliga perspektivet.

Marie Cronqvists egen forskning har till stor del handlat om kalla krigets kultur, och vidare om propaganda och psykologiskt försvar samt internationellt tv- och radiosamarbete.

Ett projekten gällde tv-utbytet mellan Sverige och DDR under 1970- och 1980-talen. Östtyskland såg Sverige som ett intressant mål för propaganda och från svensk sida ansågs delar av kulturen där ha hög kvalitet.

– Samarbetet byggde till stor del på personliga kontakter, förklarade Marie Cronqvist.

En av huvudfigurerna blev den animerade dockan John Blund som debuterade i DDR redan 1959 och som nu gjorde succé i svensk tv.

– Jag har inte kunnat se att programmen innebar politisk indoktrinering, däremot hur de ansvariga i Sverige fick igång stor kommers med produkter kopplade till dockan, berättade Marie Cronqvist.

Utbytet innebar också att svensk populärkultur lanserades i DDR.

– Många barnprogram gick bra, liksom Bo Widerbergs filmer, däremot inte Ingmar Bergmans som ansågs vara för borgerliga, konstaterade Marie Cronqvist.

Avdelningen för mediehistoria har bara två personer fast anställda men drygt tio personer är knutna dit, bland andra doktorander och internationella forskare. Kurserna går från grundnivå till kandidat- och masterutbildning.

– I ett aktuellt projekt ska en rysk journalist skriva en avhandling om den oberoende journalistikens ställning i landet de senaste två decennierna, berättade Marie Cronqvist.

Mer om tidigare forskningsprojekt går att läsa på mediehistorisktarkiv.se där det också går att ladda ned rapporter.

Text: Lars Johansson

Foto: Åke Pettersson

Christina Gustafson, Roger Eriksson, Eva Sternäng, Henrietta Hultén och Lars Ramklint.

Eva Schmidt, Rode Möller, Göran Lindén, Christina Green och Kristina Davidson.

Beatrice Palm och Dan Birgerson.

Christina Justesen, Göran Lindén, Christina Green (skymd), Eva Schmidt, Kristina Davidson, Ola Mårtensson, Marianne Pernbro och Lars Johansson.

Eva Sternäng, Henrietta Hultén, Lena Hansson Varhegyi, Claus Granath, Lars Ramklint, Christina Justesen och Göran Lindén.