En djupare analys och en alternativ vision som breddar public service-uppdraget och förstärker oberoendet, med medborgarnas intressen i fokus. Det är målet för den skuggutredning som Föreningen Oberoende Public Service (OPS) driver. Den 14 februari 2024 gästades Skånes Journalistseniorer av Jan Petersson från den ideella föreningen, och ett 20-tal medlemmar deltog i mötet som den här gången hölls på Nilssons Restaurang i Malmö Arena i Hyllie.

För ungefär ett år sedan tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté under ledning av förre KD-ledaren Göran Hägglund för utredning av förutsättningarna för public service-verksamheten (SR,SVT och UR) under nästa tillståndsperiod, 2026-2033. Ett förslag gällande regleringen av public service-uppdraget ska presenteras för regeringen den 30 april.

– Det finns mycket som bekymrar oss, även den polarisering inom politiken som ersatt en tidigare strävan efter enighet, säger radioveteranen Jan Petersson som gick pension som strategichef på SR och nu ingår i styrelsen för OPS, tillsammans med bland andra välkända tidigare mediechefer som Christina Jutterström, Kerstin Brunnberg och Jan Scherman, liksom förre finansministern Allan Larsson, initiativtagare till föreningen.

OPS pekar på tendenser till ”orbanisering” och på utvecklingen i Polen där den förra regeringen tog över styrningen av radio- och tv-bolagen.

– SD är det parti som har den mest genomarbetade mediepolitiken, konstaterar Jan Petersson.

Listan över frågor som OPS vill belysa är lång: oberoendet i förhållande till politikerna, beslutssystemet för public serviceavgiften, hanteringen och finansieringen av marknätet när andra intressenter drar sig tillbaka, det ökande beredskapsuppdragets följder, effekter av övergången från linjärt till strömmat, organisationsformen med tre bolag (SR, SVT och UR), konflikten mellan SVT och Tidningsutgivarna (TU) angående textlängder på SVT:s webb och utmaningar kopplade till AI, med mera.

Under det gångna året har OPS bedrivit lobbyverksamhet, skrivit en rad debattartiklar och genomfört flera seminarier.

– Vi har bemötts positivt och haft många politiker på seminarierna, säger Jan Petersson.

Den 25 mars ska OPS presentera en 30-sidig rapport med slutsatser och konkreta förslag samt en antologi.

Drygt en månad senare läggs betänkandet från Hägglund-utredningen och därefter kommer det att remissbehandlas.

– Då kommer vi att bjuda in alla remissinstanser till möten och seminarier, säger Jan Petersson.

Slutligt beslut om public service-verksamheten för den kommande tillståndsperioden väntas våren 2025.

Text: Lars Johansson