Skånes journalistseniorers

styrelse

vald vid årsmötet 20 mars 2024

Ordförande:

Åke Pettersson, ake.petson@gmail.com, 0705-20 55 33

Vice ordförande och kassör:

Göran Martelius, lund62@gmail.com, 0705-750 295

Sekreterare:

Lena Hansson Varhegyi, hansson.varhegyi@telia.com, 0706-27 87 17

Ledamöter:

Christina Gustafson, christina.gustafson@telia.com, 0703-781 028

Bibi Häggström, bibihaggstrom@gmail.com, 0703-58 48 66

Lars Johansson, larsgj55@gmail.com, 0702-668813

Anders Sundberg, andersxsundberg@gmail.com, 070-324 13 00

Ingrid Wall, ingrid@wallwall.se, 0708-81 71 31

Webbredaktörer:

Lars Johansson och Ingrid Wall, för kontaktuppgifter se ovan.

Skicka gärna epost till webbredaktörerna om du hittar fel på hemsidan eller har uppgifter att tillägga.


Föreningens plusgirokonto är 20 55 72-1.