Skånes journalistseniorers

styrelse

vald vid årsmötet 21 oktober 2020

Ordförande:

Åke Pettersson, ake.petson@gmail.com, 0705-20 55 33

Vice ordförande:

Tuve Bergman, tuve.s.bergman@gmail.com, 040-46 87 02

Sekreterare:

Lena Hansson Varhegyi, hansson.varhegyi@telia.com, 0706-27 87 17

Kassör:

Göran Martelius, lund62@gmail.com, 0705-750 295

Ledamöter:

Christina Gustafson, christina.gustafson@telia.com, 0703-781 028

Lars Johansson, larsgj55@gmail.com, 0702-668813

Kristina Waldén, kristinawalden1@gmail.com, 0703-231 171

Webbredaktör:

Marianne Rosén, marianne.mc.rosen@gmail.com, 0705-11 31 65

Skicka gärna epost till webbredaktören om du hittar fel på hemsidan eller har uppgifter att tillägga.


Föreningens plusgirokonto är 20 55 72-1.