Skånes journalistseniorers

styrelse

vald vid årsmötet 16 mars 2022

Ordförande:

Åke Pettersson, ake.petson@gmail.com, 0705-20 55 33

Vice ordförande och kassör:

Göran Martelius, lund62@gmail.com, 0705-750 295

Sekreterare:

Lena Hansson Varhegyi, hansson.varhegyi@telia.com, 0706-27 87 17

Ledamöter:

Christina Gustafson, christina.gustafson@telia.com, 0703-781 028

Bibi Häggström, bibihaggstrom@gmail.com, 0703-58 48 66

Lars Johansson, larsgj55@gmail.com, 0702-668813

Anders Sundberg, andersxsundberg@gmail.com, 070-324 13 00

Webbredaktör:

Per Engström, per.engstrom@bredband.net, 0733-96 88 10

Skicka gärna epost till webbredaktören om du hittar fel på hemsidan eller har uppgifter att tillägga.


Föreningens plusgirokonto är 20 55 72-1.