Styrelsen Skånes journalistseniorer

vald vid årsmötet 20 mars 2019

Ordförande:

Åke Pettersson, ake.pettersson@comhem.se, 0705-20 55 33

Vice ordförande:

Tuve Bergman, tuve_bergman@spray.se, 040-46 87 02

Sekreterare:

Lena Hansson Varhegyi, hansson.varhegyi@telia.com, 0706-27 87 17

Kassör:

Göran Martelius, lund62@gmail.com, 0705-750 295

Ledamöter:

Christina Gustafson, christina.gustafson@telia.com, 0703-781 028

Kristina Waldén, kristinawalden1@gmail.com, 0703-231 171

Annika Ågren, annika.agren@telia.com, 070-378 10 75

Webbredaktör:

Marianne Rosén, marianne.mc.rosen@gmail.com, 0705-11 31 65

Skicka gärna epost till webbredaktören om du hittar fel på hemsidan eller har uppgifter att tillägga.


Föreningens plusgirokonto är 20 55 72-1.