Här finns länkar till äldre bilder och referat. Det kommer att fyllas på efter hand.

Möten 2014 finns här …

utom resan till Skagen i augusti 2014 som fått en egen sida här.

Möten 2016 finns här.

Möten 2017 finns här.

Tore Rystedts bilder är här.