Korta sportreferat, olycksnotiser, bokslutsrapporter, väderprognoser och texter om bostadsförsäljningar. I många lokaltidningar sköts det här arbetet numera av robotar.

Malmöföretaget United Robots dominerar den svenska marknaden och har ett 100-tal redaktioner som kunder, även i andra europeiska länder och i USA.

– På det här sättet kan tidningarna bredda sin bevakning samtidigt som välutbildade journalister kan ägna sig åt mer kvalificerade uppgifter.

Det säger United Robots vd och medgrundare Sören Karlsson som den 13 september 2023 gästade Skånes Journalistseniorers lunchmöte. Mötet hölls den här gången på restaurang Di Penco och lockade omkring 25 medlemmar.

Robotjournalistiken bygger på en data till text-modell och kan inte direkt jämföra med OpenAI:s uppmärksammade ChatGPT som skapar text från andra texter, och därmed har en annan ”påhittighet”, som Sören Karlsson påpekar.

Sportdata hämtas från Everysport som samlar alla resultat och andra källor är exempelvis Lantmäteriet, Trafikverket och Bolagsverket.

Robotarna byggs upp så att de utifrån specifika regler kan skapa varierade enkla texter inom de olika ämnesområdena.

Genom att även historiska data används kan en robot vid exempelvis en fastighetsförsäljning också berätta om den förra försäljningen av huset och om andra affärer i samma område.

Gäller det en fotbollsmatch kan texten beskriva hur det gått vid andra möten mellan de aktuella lagen och en målgörares tidigare insatser av samma slag.

– Numera finns också en tilläggsfunktion som innebär att texten sms:as till berörda tränare som ges möjlighet att lägga till kommentarer för uppdatering av texten, men då behövs också en mänsklig moderator, säger Sören Karlsson.

Sportreferaten gäller främst de lägre divisionerna som annars inte kan bevakas.

– Möjligen kan någon sportfrilansare ha förlorat uppdrag, men robotjournalistiken används normalt inte för att ersätta reportrar, säger Sören Karlsson.

De huvudsakliga kunderna är lokaltidningar.

– De texter robotarna skapar är heller inte på den nivån att exempelvis Dagens Industri skulle ha intresse av vår ekonomiska rapportering, säger Sören Karlsson.

Själv har han jobbat i omkring 25 år på NST och HD, som allt från reporter till chefredaktör, innan ett avgångsvederlag 2014 skapade möjligheter att inrikta sig på något helt nytt.

– Jag såg en lucka kring hur redaktionellt innehåll skulle kunna automatiseras och började tillsammans med tekniskt sakkunniga undersöka möjligheterna, berättar han.

De första robotarna skapades och Mittmedia blev intresserat av ett försök. 2015-2016 inleddes textproduktionen och när reaktionerna från redaktioner och läsare blev positiva bildades United Robots som nu har ett 20-tal anställda.

– De undersökningar som gjorts visar att läsarna inte kan skilja mellan texter som producerats av robotar och dem skrivits av journalister, säger Sören Karlsson. Läsarna har heller inte något emot robottexterna.

Text: Lars Johansson

Foto: Jari Markkanen, Åke Pettersson

Birgitta Piper, Dan Birgerson och Tommy Paremo. Foto: JM

Åke Pettersson, Marianne Rosén, Hans Tillberg och Anders Sundberg. Foto: JM

Peter Palmkvist, Eva Schmidt, Stig Engzell och Thomas Hamberg. Foto: JM

Björn H Larsson, Lars Johansson och Cajsa Carrén. Foto: JM

Bo Börrefors och Cajsa Carrén. Foto: JM

Ola Mårtensson, Bengt Sager och Bertil Nilsson. Foto: JM

Sören Karlsson, tidigare chefredaktör på NST och HD, var med och startade United Robots 2016. Foto: ÅP

Efter mötet demonstrerade Bertil Nilsson sin rollator av lyxmodell. Bland de intresserade fanns Göran Lindén och Dan Birgerson. Foto: ÅP