Det nuvarande Ryssland blir en vasallstat och råvaruleverantör till Kina medan Ukraina genom närmandet till EU återtar rollen som det riktiga Ryssland, som landet hade långt tillbaka i historien.

Den framtidsbilden gav historieprofessor Kristian Gerner från Lund när han den 16 november 2022 gästade Skånes Journalistseniorer. Mötet var det mest välbesökta på länge och samlade närmare 40 deltagare.

Kristian Gerner, numera emeritus, har under flera årtionden följt utvecklingen i Öst- och Centraleuropa och skrivit en lång rad böcker i ämnet. Förra året kom Sovjetunionens skendöd, som berättar om imperiets fall men också om Vladimir Putins och säkerhetstjänstens revansch.

Gerner började sin framställning 1200 år tillbaka i tiden, då riket Rus bildades med Kiev som huvudstad. Efter några århundraden hamnade Kiev-staten under Litauen och på 1200-talet skapades det som blev Ryssland med Moskva och senare S:t Petersburg som centralorter. Först via det sena 1800-talets nationalistiska strömningar tog ukrainarna upp namnet Ukraina.

– Ukraina existerar inte i Putins tankevärld och ukrainarna betraktas ofta som nazister, konstaterade Kristian Gerner.

Han pekade på att den retorik som Putin använder är riktad mot den egna publiken:

– Det opinionsstöd han har hos den ryska befolkningen handlar inte om kriget i Ukraina utan om att han anses försvara Ryssland mot angrepp från USA och övriga Västvärlden, som styrs av satanister.

Gerner påminde även om de illavarslande uttalanden som Putin gjort, exempelvis om att Sovjets undergång var den största geopolitiska katastrofen under 1900-talet, och om att det inte var fel av Sovjetunionen att sluta en pakt med Nazityskland 1939.

Kristian Gerner tog vidare upp möjligheterna till en annan utveckling i dagens Ryssland, och varför de inte kunnat förverkligas:

– Det enda Ryssland exporterar är råvaror som olja, gas och metaller, något annat har inte utvecklats och det var också det som ledde till Sovjets fall.

Vissa försök med innovationscenter, delvis baserade på utländska samarbeten, har inletts men finns inte kvar, påpekade Kristian Gerner:

– Ett av de stora problemen är att den medelklass som började skapas, och som behövs för att bygga upp landet, till stor del har lämnat Ryssland. Samhället är atomiserat genom att oberoende organisationer och medier eliminerats, oppositionen krossats och till och med kyrkan underställts staten.

Text: Lars Johansson

Foto: Jari Markkanen

Från höger: Håkan Jacobsson, Lilian Ottosson, Eva Schmidt, Christina Justesen och Anna-Carin Darlin.

Sture Näslund och Bo Nordbeck.

Tommy Paremo och Björn H Larsson, Göran Lindén och Lars Johansson.

Håkan E Bengtsson avnjöt en läcker fiskgryta med dill, gräslök och citron.

Ann-Marie Andersson, Göran Lindén, Cajsa Carrén och Lars Johansson.

Åke Pettersson presenterar historieprofessor Kristian Gerner från Lund. I förgrunden Ola Mårtensson, Thorbjörn Falk och Sture Näslund.

Historieprofessor Kristian Gerner började sin framställning långt tillbaka i historien.

Kristian Gerner svarade också på frågor från åhörarna. Längst fram syns Tommy Paremo.