Charlotte Wrangberg har varit journalist på flera skånska tidningar.

 

Från journalist till ambassadör och från Tomelilla, via Mexiko, Sydafrika, Spanien, Argentina och Grekland, till Köpenhamn.

Charlotte Wrangberg, sedan 2020 Sveriges ambassadör i Danmark, gästade den 6 december 2023 Skånes Journalistseniorer. Mötet hölls den här gången på Percys Restaurang i Hyllie och lockade omkring 20 medlemmar.

Efter uppväxten i Tomelilla studerade Charlotte Wrangberg, som är född 1959, i Lund och hade sitt första journalistjobb på Mellersta Skåne. Därefter följde bland annat Ystads Allehanda, Kvällsposten och Dagens Nyheter.

– Jag kom efter hand att skriva allt mer om utrikespolitik, berättar hon.

Det intresset ledde till att hon sökte till utrikesdepartementets dåvarande handläggarutbildning och under tiden där hann hon också hoppa in på UD:s pressbyrå.

Den första utlandsposteringen var i Mexiko och därefter har hon som brukligt tjänstgjort omväxlande i Stockholm och utomlands. Den nuvarande ambassadörstjänsten är hennes tredje, efter Argentina och Grekland. I sitt arbete har hon kunnat följa exempelvis uppbyggnaden av demokrati i Sydafrika och den grekiska flyktingkrisen.

Ambassaden i Köpenhamn beskriver hon som medelstor, med tre svenska diplomater plus lokalanställd personal.

– Arbetsuppgifterna är de samma som på andra ambassader men med mindre av konsulära frågor i och med att de omfattas av en speciell nordisk lösning, förklarar hon.

Arbetet som ambassadör betyder bland annat att hon företräder Sverige i olika sammanhang, deltar i förhandlingar och på diverse sätt främjar svenskt näringsliv och svensk kultur. Dessutom tar hon ofta emot svenska gäster, som statsråd och riksdagsledamöter.

– Svenska politiker vill gärna titta på de danska lösningarna när det gäller invandring, integration och gängkriminalitet, säger Charlotte Wrangberg.

Hon konstaterar att det är speciellt att verka i en gränsregion och att hon ibland kan företräda Öresundsregionen gentemot Stockholm.

– Frågan om gränshinder är prioriterad och en sak som det nu arbetas med är hur arbetsförmedlingen ska kunna jobba närmare sin danska motsvarighet med tanke på arbetslösheten i Malmö och arbetskraftsbristen i Danmark, säger Charlotte Wrangberg.

Även infrastrukturfrågorna ligger högt på dagordningen, inte minst inför öppnandet av Fehmarn Bält-förbindelsen.

Text: Lars Johansson

Foto: Jari Markkanen