SJF:s seniorföreningar

Det finns åtta seniorklubbar inom förbundet, varav sju är regionala. Här är länkar till de övrigas hemsidor:

Stockholmsjournalisternas seniorer: www.stockholmsjournalisternasseniorer.se
Västmanlands journalistseniorer: www.vastmanlandsjournalistseniorer.se
Västsveriges Journalistseniorer: www.vjsg.se
Sörmlands journalistseniorer: www.sormlandsjournalistseniorer.se
Östergötlands journalistseniorer: www.ostgotajournalistseniorer.se
Örebros journalistseniorer: www.orebrosjournalistseniorer.se

Danmark

Hemsidan till Journalisternes Veteranklub hittar du här.

Länkarna öppnas i nya flikar.