När Skånska Tidningsföreningen i fjor sålde sina båda tidningar fick Skånska Dagbladet och Norra Skåne olika ägare, storkoncernerna Bonnier News Local respektive Gota Media, och det mångåriga nära samarbetet avslutades.

Den 15 februari 2022 gästades Skånes Journalistseniorer av Lena Philipson, ny chefredaktör på Skånskan, och Carl-Johan Bauler, Norra Skåne-veteran som haft motsvarande post där i fem år och fortsätter.

Norra Skåne är numera en edition av Kristianstadsbladet men har oförändrad redaktionell bemanning, med egen nyhetsdesk, och fortsatt inriktning på kommunerna Hässleholm, Osby och Östra Göinge, plus lokal sport.

Skånska Dagbladet är däremot fortfarande en självständig tidning, men redaktionen har bantats med uppemot tio tjänster, till 24, samtidigt som fokus ökat på Mellanskåne, dit sportredaktion, webb och kulturredaktör flyttats. Eget material är utgångspunkten, även om det finns ett avtal med Sydsvenskan om möjlighet till utbyte av texter.

– Meningen är att Skånskan ska klara sig på egen hand, genom lokaljournalistik på plats, och tack vare att vi ingår i en stor koncern har vi fått tillgång till helt andra resurser för exempel marknadsföring och teknik, påpekade Lena Philipson, som började sin tidningsbana som praktikant och vikarie på Skånskan 2005 innan hon gick vidare till City och sedan Sydsvenskan, där hon de senaste åren varit chef för Lundaredaktionen.

Hela branschen arbetar nu med övergången till digitala plattformar, där läsartillväxten sker, och de båda chefredaktörerna konstaterar att det är en nästan omöjlig uppgift att klara på egen hand för mindre tidningar.

– Jag kan inte se hur vi skulle ha kunnat fortsätta som tidigare med tanke på hur medielandskapet ser ut och de krav den digitala utvecklingen kräver, säger Carl-Johan Bauler.

Han pekar på att Norra Skåne och Kristianstadsbladet tillsammans har 47 journalister och ser samarbetet som naturligt med tanke på respektive tidnings bevakningsområde.

– I det nya sammanhanget saknas heller inte pengar på samma sätt som tidigare, tillägger han.

Personalminskningen på Skånskan kompenseras delvis av att all redigering nu sker inom en annan del av koncernen.

– Reportrarna har ofta skrivit fyra artiklar per dag men nu blir det undantag och vi ska arbeta på ett annat sätt, bland annat med mer fördjupningar, säger Lena Philipson.

En förändring är att det inte finns speciella sidor för varje kommun utan materialet grupperas utifrån Mellanskåne, Sydvästskåne respektive Sydost. Utöver redaktionerna i Eslöv, med tolv journalister, Malmö, med lika många, och Sjöbo, med två reportrar, finns mindre lokaler i Höör, Hörby, Svalöv och Skurup att använda vid behov.

Malmöredaktionen har nyligen flyttat till Triangeln och delar där fastighet med bland andra Sydsvenskan, Kvällsposten, Dagens Nyheter och Lokaltidningen.

– Det är fortsatt viktigt att bevaka Malmö och Lund för läsarna där, men även med tanke på att många i Mellanskåne arbetspendlar dit, och varje reporter i Malmö kommer att ha huvudansvar för en kommun i området, säger Lena Philipson, som själv kommer att dela sin arbetstid mellan Malmö och Eslöv.

Skånskans ledarsida är som tidigare centeranknuten, med Martina Jarminder som fortsatt ledarskribent, men för Norra Skåne är det annorlunda. Den politiska redaktören för Kristianstadsbladet (lib) ansvarar nu för båda tidningarnas ledarsidor som ofta kan ha samma innehåll.

– Men dessutom anställs Johan Hammarqvist, som för några år sedan var politisk redaktör på Norra Skåne, och han ska ge en grönliberal prägel, berättar Carl-Johan Bauler.

Text: Lars Johansson
Foto: Jari Markkanen, Göran Martelius och Marianne Rosén