21 oktober kunde Skånes journalistseniorer äntligen hålla sitt årsmöte. 

Det blev det första medlemsmötet sedan i början av året. Allt har fått ställas in på grund av Coronaepidemin.

Det blev en begränsad skara som samlades på restaurang La Couronne där vi utspisades med en utmärkt rådjurskalops.

När dagens föredragshållare insjuknat tog ordföranden Åke Pettersson vid och talade om den hotade yttrandefriheten.

Han tog exempel från de länder där det ser riktigt illa ut. USA har en president som kallar journalister för folkets fiender.

I Europa är det också illa. I Ungern, Polen, Tjeckien, Slovakien och hos det svartaste fåret Bulgarien fungerar inte yttrandefriheten. Medierna kontrolleras och public service kan inte verka. Oberoende journalister möter allt svårare hinder. Många har dödats och än fler fängslats.

Allt står inte rätt till i Sverige heller. Public services roll diskuteras. Moderater, kristdemokrater och sverigedemokrater vill inskränka möjligheterna för en oberoende journalistik. 

Offentlighetsprincipen naggas i kanten och en tystnadskultur sprider sig. Gränsen mellan reklam och journalistik suddas ut. 

Text: Ingrid Nathéll
Foto: Göran Martelius och Marianne Rosén

Efter föredraget hölls årsmötet som leddes av Eva Martelius. Mötet följde valberedningens förslag, så Åke Pettersson omvaldes som ordförande. Annika Ågren hade undanbett sig omval och i stället valdes Lars Johansson till ny styrelseledamot. Tuve Bergman, Christina Gustafson, Lena Hansson Varhegyi, Göran Martelius, Marianne Rosén och Kristina Waldén omvaldes till styrelsen. Till revisorer omvaldes Ulla Hansson och nyvaldes Dan Birgerson i stället för Thorsten Frennstedt som avböjt omval. Hans-Göran Boklund omvaldes som revisorssuppleant. Till valberedningen omvaldes Peter Palmkvist och nyvaldes Eva Martelius efter Susanne Björkenheim som avsagt sig omval.

Verksamhetsberättelsen finns  här och en pdf av densamma här.