Årsberättelse för Skånes Journalistseniorer 2019

Styrelsen har under året bestått av Åke Pettersson, ordförande, Tuve Bergman, vice ordförande, Lena Hansson Varhegyi, sekreterare, Göran Martelius, kassör och ledamöterna Kristina Waldén, Christina Gustafson, Marianne Rosén och Annika Ågren. Revisorer har varit Torsten Frennstedt och Ulla Hansson, med Hans-Göran Boklund som suppleant.

Klubben har under året haft kring 370 medlemmar, varav cirka 270 var betalande och kring 100 så kallade hedersmedlemmar, vilket man blir om man varit medlem i Svenska Journalistförbundet i 50 år. Efter dessa 50 år slipper man betala avgift.

Styrelsen har under året haft tolv protokollförda möten. Dessutom har en speciell festkommitté inför föreningens 50-årsjubiléeum haft flera möten och under året har många mejlkonversationer ägt rum inom styrelsen. De styrelseledamöter som enligt bestämmelserna varit berättigade till arvoden har avstått från dessa. Pengarna kommer istället att användas till en gemensam måltid i samband med ett styrelsemöte.

Tre styrelseledamöter har under året deltagit i SJF:s seniordistrikts två möten i Stockholm, varav det ena var årsmötet. Vid årsmötet deltog Åke Pettersson, Tuve Bergman och Lena Hansson Varhegyi. Vid det andra mötet de två förstnämnda plus Göran Martelius. Under dessa möten har framför allt ekonomin och hemsidornas utveckling diskuterats.

Klubbens verksamhetsår inleddes den 8 januari med Öppen lunch på Ölkaféet i Malmö. Därefter hölls välbesökta Öppna luncher första tisdagen varje månad under hela år, det vill säga även under sommaren.

Våra mer omfattande programpunkter inleddes sedan den 23 januari med ett besök i ”bildernas huvudstad” Landskrona. Först besökte vi Bilder i Syd, ett gigantiskt bildarkiv med både digitaliserade bilder och sådana som ännu inte hunnit digitaliserats. I källaren i den gamla militäranläggningen samsas ett stort klipparkiv med inbundna tidningslägg. Intill arkivet finns dessutom en fotoutställning som vi tittade på. Och på andra sidan torget kunde vi efter lunch dessutom guidas kunnigt genom den permanenta reklamutställningen i Landskrona museum.

Den 20 februari lärde vi oss sedan vid ett möte i SPF:s lokaler i Malmö allt om vin av Sydsvenskans vinexpert Anders Fagerström. Naturligtvis provade vi under kvällen också fyra sorters vin, åt en buffé och drack mer vin.

Bara en tredjedel av alla svenskar som lider av hörselnedsättning söker hjälp. Det fick vi lära oss efter vår lunch och senare årsmöte i Rådhuskällaren i Malmö den 20 mars. Detta av två representanter från Hörselfrämjandets Riksförbund. Mellan en och två miljoner har någon form av nedsättning, men bara en halv miljon använder hörapparat.

Själva årsmötet leddes i vanlig ordning med bravur av Guje Mattisson. Ordförande Carl Johan Evander hade avböjt återval precis som sekreterare Peter Palmkvist och ledamoten Mona-Lill Påhlzon. Därför valdes Åke Pettersson till ny ordförande. Nya i styrelsen blev också Lena Hansson Varhegyi och Annika Ågren.

Den 11 april gick vi på stadsvandring i Trelleborg, ledd av arkitekten och turistchefen Madeleine Brandin, som visade många intressanta byggnader. Inte minst badhuset där den allra flitigaste gästen är stadens mest kände konstnär Axel Ebbes skulptur ”Lättare än luft”.

Vid Trelleborgs museum tog chefen där, Ingela Jacobsson, över guidningen.

Den 9 maj anordnade vi en bussutflykt till Dag Hammarskjölds berömda Backåkra – en helt renoverad gårdsbyggnad från 1840-talet, som innehåller vackra tavlor, exotiska skulpturer och stilrena möbler. Överallt skymtade arvet av Hammarskjöld. Lunch intogs sedan på Löderups strandbad. Besök gjordes för inhandling av fisk i Kåseberga och fyndletning skedde hos Karl Fredrik på Eklaholm i Hagestad – väldigt nära Hagestad buss hemvist, bolaget som skötte busstransporten.

Den 4 juni tog vi oss till det mycket fina konstmuseet i Nivå vid Själlands östra kust, några tågstationer från det berömda och i Sverige mycket mer kända Lousiana. Utomhus på Nivå gård finns en park som nog slår den berömda grannens med hästlängder. Lika fina var de fantastiska målningarna inomhus. Inte minst de från den danska guldåldern.

Den 22 augusti var det dags för ytterligare en utställning, denna gång i Skarhults slott utanför Eslöv där vi lärde oss allt om den svenska superkändisen i början av 1900-talet – Ester Blenda Nordström. Ester Blenda blev berömd inte minst för sitt wallraffande långt innan det ordet kom till, det vill säga när hon tog anställning som piga och sedan skrev En piga bland pigor. I den fina utställningen fanns stora delar av Ester Blendas rika liv illustrerat.

Den 7 september hölls vår stora, väl förberedda 50-års jubileumsfest i Landstingssalen i Rådhuset i Malmö. Malmös borgmästare, fullmäktiges ordförande, Carina Nilsson förgyllde festen genom att före middagen berätta både om Rådhuset och alla jättelika tavlor i salen, och sedan genom att redogöra för hur hon såg på den lokala journalistiken och hur den förändrats genom åren. Föreningens tidigare ordförande Carl Johan Evander kåserade under middagen om föreningens historia. Kanske firade vi enligt honom de 50 åren två år för tidigt? Ingen av oss visste heller att den franska skådespelaren Olivia de Havilland (103 år) spelat en viktig roll i föreningens historia.

Under kaffet och avec blev vi ännu mer underhållna, närmare bestämt av Jan Sigurd och Anna Lena Brundin, som inspirerats av HasseochTage. Det blev ett bejublat framträdande, i viss mån i konkurrens med Midnattsloppets skränande högtalare utanför Rådhuset.

Den 3 oktober fanns vi betydligt längre ner i Rådhuset, närmare bestämt i Rådhuskällaren där lunchmötets huvudperson var lundaprofessorn Susanne Iwarsson, som berättade om sin forskning om åldrandet, eller gerontologi, som det heter. Vi kring lunchborden befinner oss i den tredje åldern, enligt Iwarsson. En aktiv ålder, trots kanske lite krämpor, där de flesta tagit till sig den tekniska utvecklingen. Men det måste finnas alternativ för de som är mindre intresserade av den digitala utvecklingen.

Den 30 oktober vad det dags för en annan person med lundaanknytning att framträda i Rådhuskällaren – Ingmar Karlsson – som berättade om sina 40 år som diplomat. Ett synnerligen spännande och omväxlande liv i bland annat i Bogota, Peking, Istanbul, Bonn och Prag. Inte så underligt att Ingmar har många erfarenheter att ösa ur till alla sina böcker, som han också berättade kort om.

Lunchträffen på Rådhuskällaren den 20 november ägnades ett annat jubileum – PO, Allmänhetens pressombudsman fyllde precis som Skånes Journalistseniorer 50 år. Detta har medieforskaren och journalisten Torbjörn von Krogh gjort en skrift om: PO 50 år. Och han gav oss glimtar om hur det pressetiska systemet utvecklats. PO själv, Ola Sigvardsson, som vid årsskiftet blev MO, berättade sedan att det är mest män som anmäler. Han tog också upp några speciellt intressanta fall, där det kanske inte var helt lätt att avgöra om de skulle frias eller fällas.

Året avslutades den 11 december med ett traditionellt julbord på Rådhuskällaren. Göran Martelius hade knåpat ihop en underfundig frågesport, med visst skånskt tema. Vann gjorde Kristina Waldén och Hans Widing. Och troligen har de druckit upp vinsten vid det här laget.

Under året har dessutom vårt opera- och teaterombud Göran Martelius sett till så att vi har kunnat gå mycket på teater och opera. Inte minst på Malmö Operas stora jubileumskonsert när operan, tidigare stadsteatern, fyllde 75 år. Men även en mängd andra föreställningar har besökts av våra medlemmar.

Om hela verksamhetsåret finns dessutom utförligare information med många bilder på vår hemsida www.skaneseniorer.se, som sköts av Marianne Rosén.

Skåne den 7 februari 2020

Åke Pettersson      Tuve Bergman    Lena Hansson Varhegyi     Göran Martelius

Marianne Rosén   Kristina Waldén    Christina Gustafson     Annika Ågren

Här är en länk till verksamhetsberättelsen som pdf.


Årsmötet är uppskjutet tills vidare. et blir inget årsmöte den 22 april eftersom Joakim Palmkvist föredrag också är inställt. Vi återkommer i saken.

Styrelsen för Skånes Journalistseniorer