Det första förslaget att bilda en förening för pensionerade journalister gjordes år 1969. Så skedde dock inte förrän år 1971. Då bildades en pensionärsklubb inom Södra Journalistföreningen men ambitionerna var inte så höga. Man hade varken medlemsavgifter eller styrelse. Större delen av verksamheten ägnades åt studiebesök på företag i Skåne.

Tio år senare bildades en riktig klubb med styrelse och medlemsavgift:

Tore Rystedts bilder

När Tore Rystedt avled i mars 2019 efterlämnade han åtta album med bilder från seniorernas sammankomster.  Han skrev själv:

”Jag började i oktober 1995 att fotografera på möten och studiebesök (jag fick vara med på en del sammankomster fast jag fortfarande jobbade på Sydsvenskan), gav Gun Halvegård kopior som hon klistrade in och skrev bildtexter till. Hon skötte detta allt som allt i fyra album under åren 1993-2006 innan jag tog över helt och hållet i augusti 2006. Jag har ensam i fyra album i ord och med massor av bilder dokumenterat föreningens aktiviteter fr o m augusti 2006 t o m våren 2012.”

I det första albumet finns det några bilder som är äldre än så, de är från sammankomster från 1993 och -94, utan angivande av fotograf.

Efter Tore Rystedt tog Göran Martelius m fl över fotograferingen och Tuve Bergman började skriva utförliga referat från sammankomsterna. Dessvärre försvann flera årgångar med material från hemsidan när Journalistförbundets webbplats hackades hösten 2016. En del har kunnat återskapas med hjälp av de ursprungliga bilderna och texterna och med Wayback Machine (titta här!), men en hel del är dessvärre försvunnet.