Glatt återseende var det när Skåneseniorerna kunde träffas igen. 1 september hölls 2021 års försenade årsmöte på Rådhuskällaren med ett 20-tal medlemmar närvarande.

Det blev livligt pratande till lunchen innan det var dags för årsmötesförhandlingar, som leddes av Eva Martelius.

Kristina Waldén avtackades efter många år i styrelsen. Hon har bland annat ansvarat och ordnat för de resor seniorerna gjort.

Som ny styrelseledamot valdes Anders Sundberg.

Åke Pettersson valdes om som ordförande. Övriga styrelseledamöter som omvaldes är: Tuve Bergman, Lena Hansson Varhegyi, Göran Martelius, Christina Gustafson, Lars Johansson och Marianne Rosén.

Text: Ingrid Nathéll
Foto: Göran Martelius, Marianne Rosén och Jan Skogström

Här är verksamhetsberättelsen för 2020 som pdf