Årsberättelse för Skånes journalistseniorer 2018

Styrelsen för Skånes journalistseniorer har under verksamhetsåret bestått av Carl Johan Evander, ordförande, Tuve Bergman, vice ordförande, Peter Palmkvist, sekreterare, Göran Martelius, kassör, samt ledamöterna Mona-Lill Påhlzon, Kristina Waldén, Christina Gustafson och Marianne Rosén. Revisorer har varit Torsten Frennstedt och Ulla Hansson, med Hans-Göran Boklund som suppleant.
Klubben har under året haft omkring 380 medlemmar, varav cirka 300 var betalande medlemmar och omkring 80 så kallade hedersmedlemmar, det vill säga att de betalt medlemsavgift till Svenska Journalistförbundet i 50 år. Efter dessa 50 år är man avgiftsbefriad inom Svenska Journalistförbundet.
Styrelsen har under året haft tolv protokollförda sammanträden och däremellan intensiva mejldiskussioner. De styrelseledamöter som enligt bestämmelserna skulle erhålla arvoden, avstod från dessa och pengarna användes istället till en för hela styrelsen gemensam måltid efter ett av styrelsemötena.
Svenska Journalistförbundet avhöll kongress 10-12 april. Vid kongressen beslöts att seniorernas avgift till förbundet skall fördubblas. Så skedde också under sommaren. Förbundet hade inte diskuterat avgiftshöjningen i förväg med vare sig seniordistriktet eller seniorklubbarna. Distrikt och klubbar protesterade mot beslutet. Kongressbeslutet kan inte ändras förrän vid SJF:s nästa kongress 2021. Avgiftshöjningen medförde att drygt tio av Skåneseniorernas medlemmar sa upp sitt medlemskap i SJF i protest.
Vid Seniordistriktets möte i Stockholm den 22 maj deltog Carl Johan Evander och Tuve Bergman. Mötet ägnades till stor del åt diskussioner om SJF:s ohemula och befängda avgiftshöjning för seniorerna. Vid ett extra årsmöte den 13 november deltog samma representanter, plus Peter Palmkvist, från Skåneseniorerna. Mötet ägnades i huvudsak åt hemsidesfrågor samt en ombildning av Seniordistriktet till intresseförening, eftersom kongressen avskaffat distrikten.
Klubbens verksamhetsår inleddes den 2 januari med Öppen lunch på Ölkaféet på Södra Skolgatan 43 i Malmö. Denna följdes sedan av en Öppen lunch varje månad utan uppehåll för sommaren. Luncherna var då lika välbesökta som under terminerna.
Vid årets första lunchmöte på Rådhuskällaren i Malmö onsdagen den 10 januari besöktes vi av den nya regionpolischefen Carina Persson som berättade om sina erfarenheter av att bekämpa grov organiserad brottslighet och gängkriminalitet i region Väst och vad hon planerade för den närmaste framtiden i region Syd.
Den 14 februari handlade lunchen på Rådhuskällaren om volontärverksamhet, där bland annat representanter för Röda Korset och Missing People berättade om hur de arbetar och klubbmedlemmarna Guje Mattisson och Peter Palmkvist berättade om sina arbeten med språkträning för invandrare.
Den 20 mars besökte vi Intiman i Malmö och pjäsen Dylansällskapet. Denna föreställning följdes av ytterligare tre scenföreställningar – en politisk kabaré, ”Vinnaren tar allt” på Hipp den 4 april, och på hösten av två föreställningar på Malmö opera: West Side Story den 27 september och La Traviata den 21 november.
Vid klubbens årsmöte den 21 mars berättade Marianne Rönnberg Galmor om sin nättidning bjuvsnytt.se, som i dag är ledande nyhetsorgan i Bjuv, sedan de traditionella papperstidningarna svikit sina läsare i denna del av Nordvästskåne. På årsmötet, som vanligt briljant skött av Guje Mattisson, omvaldes den gamla styrelsen med undantag av Per Roijer som avsagt sig återval. Han ersattes av Marianne Rosén, som då redan en tid skött klubbens hemsida.
Den 24 april besökte klubben det 117 platser stora säkerhetshäktet i Malmö. 15 av platserna är avsedda för ungdomar och 11 platser finns på en särskild säkerhetsavdelning. Miljön var både fängslande och skrämmande.
Söndagen den 13 maj till fredagen den 18 maj reste klubben med buss till Dresden–Prag­­–Berlin. Förutom dryga fyrtiotalet skåneseniorer deltog också en grupp från Västsveriges journalistseniorer. Bussresan innehöll många guidade turer och dessutom deltog resenärerna i konserter av olika slag och en kvällstur med jazzbåt på Moldau.
Vårterminens program avslutades den 30 maj med en guidad visning av nyrenoverade Skissernas museum i Lund. Museet har förutom en stor tillbyggnad med en restaurang och en samlingssal också renoverat stora delar av de utställda verken.
Höstterminen började den 29 augusti med en heldagstur till Köpenhamn. Vi inledde med en entimmes stadstur per båt och besåg vår huvudstad från hamnar och kanaler. Efter en promenad på några hundra meter åt vi lunch på Designmuseum och deltog sedan i en guidad visning av museets samling av danska designklassiker.
Den 4 september, fem dagar före valet, berättade professor Olof Sundin om Fake News och halvsanningar som förekommit i valrörelsen, inte minst på olika sajter på internet.
Den 20 september besökte vi de pågående utgrävningarna i Uppåkra. Besöket inleddes med fika på näraliggande Tirups Örtagård. Under sakkunnig guidning fick vi ta del av denna 44 hektar stora bosättning från stenåldern och bronsåldern. Bosättningen upphörde i slutet av 900-talet, ungefär när staden Lund grundlades. En stor del av fynden finns nu på Historiska museet i Lund.
Tidigt om morgonen den 10 oktober begav vi oss till Fågelstationen i Falsterbo och fick en grundlig och spännande inblick i flyttfåglarnas utveckling och liv och Fågelstationens verksamhet, inte minst vad gäller ringmärkningen av fåglar.
Den 31 oktober gjorde klubben en historisk bussresa genom Malmö under saklig ledning av professor Roger Johansson. Inriktningen var främst arbetarrörelsens historia i Malmö, med stopp vid Amaltheas kajplats, platsen där talet i päronträdet påstås ha hållits, Folkets Park och tidningen Arbetets grundare Axel Danielssons grav på Mellersta kyrkogården.
Den 14 november berättade litteraturforskaren Birgitta Theander på Rådhuskällaren om sin forskning kring ”Yrkesdrömmar och arbetsliv i flickboken”. Flickböckernas huvudpersoner var betydligt oftare yrkesarbetande än verklighetens kvinnor under åren 1920-65. Inte heller beskrivningar av tafsande chefer och andra Me-Too-perspektiv saknades i dessa böcker.
Årets verksamhet avslutades den 5 december med en traditionell jullunch på Rådhuskällaren där klubbmedlemmen Ulf R Johansson berättade alldeles sanna skrönor om Sten Bromans journalistiska verksamhet, inte minst Bromans positiva inställning till den framväxande jazzmusiken. Styrelsen inledde också under hösten 2018 förberedelser för klubbens 50-årsjubileum 2019.
Skåne den 16 januari 2019

Carl Johan Evander          Tuve Bergman                  Peter Palmkvist

Göran Martelius                Christina Gustafson          Kristina Waldén

Mona-Lill Påhlzon             Marianne Rosén

Verksamhetsberättelsen som pdf.