Årsberättelse för Skånes journalistseniorer 2017

 

Styrelsen för Skånes journalistseniorer har under verksamhetsåret bestått av Carl Johan Evander, ordförande, Tuve Bergman, vice ordförande, Peter Palmkvist, sekreterare, Göran Martelius, kassör, samt ledamöterna Mona-Lill Påhlzon, Kristina Waldén, Christina Gustafson och Per Roijer. Revisorer har varit Torsten Frennstedt och Marianne Rosén.

Klubben har under året haft drygt 360 medlemmar, varav strax över 300 var betalande medlemmar, medan omkring 60 var så kallade hedersmedlemmar, det vill säga att de betalt medlemsavgift i 50 år. Efter dessa 50 år är man avgiftsbefriad inom Svenska Journalistförbundet.

Styrelsen har under året haft elva protokollförda styrelsesammanträden och däremellan intensiva mejlkontakter. De styrelseledamöter som enligt bestämmelserna skulle erhålla arvoden, avstod från dessa och pengarna användes istället till en för hela styrelsen gemensam måltid efter ett av styrelsemötena.

Vid SJF:s seniordistrikts årsmöte i Stockholm den 11 maj 2017 deltog tre representanter från Skåneseniorerna, Carl Johan Evander, Tuve Bergman och Peter Palmkvist. Däremot avstod styrelsen från att delta i höstmötet i Stockholm, då detta sammanföll med klubbens eget arrangemang med Bertil Falk. Styrelsen har även under verksamhetsåret ägnat mycket tid åt att återskapa och förbättra klubbens hemsida, som (på grund av SJF:s underlåtenheter) havererade hösten 2016. Styrelsen har därvidlag, den 14 september 2017, valt att utse en webbredaktör utanför styrelsen. Webbredaktören, Marianne Rosén, är från och med oktobersammanträdet adjungerad till styrelsemötena under den punkt på dagordningen där hemsidan behandlas. Sålunda är Marianne Rosén sedan oktobersammanträdet adjungerad till styrelsemötena under den punkt på dagordningen, där hemsidan behandlas. Hennes uppdrag som revisor har förhindrat att hon deltagit i styrelsemötena i övrigt.

Verksamhetsåret inleddes med en Öppen lunch på Ölkaféet på Södra Skolgatan 43 i Malmö den 17 januari. Den följdes senare av ytterligare tre luncher under våren och fyra under hösten. De Öppna luncherna har blivit ett fast och stående inslag i föreningens verksamhet och fick under hösten en fast dag ­­– alltid första tisdagen i månaden klockan 13.00.

Den 1 februari gästades klubben av Lars Mogensen och Agneta Nordin som producerar radioprogrammet Pyramiden. Programmet har sänts i P1 under flera säsonger och det vänder sig till blivande och nyblivna pensionärer. Exempel på innehållet är ”Kan man lära gamla hundar twittra?”, ”Barnbarn – på gott och ont” och ”När kroppen mister sitt underhållningsvärde”.

Den 28 februari gjorde vi ett intressant studiebesök på Pågens bröd i Malmö och fick lära oss mycket om denna Malmös moderna brödfabrik. Studiebesöket var det första av två på temat ”Bröd och skådespel”. Vi fick bland annat reda på att Pågens numera inte använder konserveringsmedel i sina plastförpackade bröd.

Under verksamhetsåret har föreningen gjort tre teaterbesök med början den 2 mars med Livläkarens besök på Hipp, följt av Spelman på taket på Malmö Opera den 16 september och Evigt ung på Intiman den 28 november.

Malmö Opera var också i fokus den 7 mars då vi gjorde det andra studiebesöket på temat ”Bröd och skådespel” med personlig guidning både framför och bakom scen. Den stora vridbara scen som fraktades till Malmö under kriget väckte stort intresse.

Vid årsmötet den 29 mars talade Ystads Allehandas chefredaktör Lars Mohlin om ”Lokaltidningen och framtiden”. Han menade att hotet om ”lokaljournalistikens död” var felaktigt och såg stora möjligheter för lokaltidningarna i framtiden. Liksom de flesta andra skånska morgontidningar har YA numera en betalspärr som blockerar de flesta artiklarna för dem som inte betalar.

Vid årsmötesförhandlingarna efter föredraget omvaldes hela den sittande styrelsen. Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet beslöts att Tuve Bergman fortsätter som vice ordförande, Peter Palmkvist som sekreterare och Göran Martelius som kassör.

Onsdagen den 19 till lördagen den 22 april åkte vi på en mycket uppskattad bussresa till Berlin med drygt fyrtio deltagare. På programmet fanns bland annat stadsrundtur, DDR-museet ­– där man bland annat kan få ratta en Trabi – och Stasimuseet i det före detta Stasihögkvarteret och ett besök på den stora internationella trädgårdsmässan IGA, som var ett av resans huvudmål.

Den 22 maj arrangerades en heldagstur till Köpenhamn. På förmiddagen guidade Carl Johan Evander på Assistenskyrkogården på Nörrebro och berättade anekdoter om den många kända danska kulturpersoner som vilar där. Efter frokost i Örestad guidade Staffan Söderberg bland den arkitektoniskt intressanta nya bebyggelsen, där och i Norra hamnen.

Vårens sista arrangemang var ett besök den 1 juni på Moderna museet i Malmö där en av museets guider visade utställningen ”Malmö brinner – om revolt, drömmar och passioner 1968-1988”. Att våren avslutas med besök på en konstutställning har blivit något av en tradition.

Hösten inleddes den 17 augusti med en lunch på Tirups Örtagård, följt av ett besök i Gunnel Carlsons privata trädgård i Arlöv, där vi fick många tips och en och annan stickling.

Lördagen den 16 september såg vi tillsammans ”Spelman på taket” på Malmö Opera.

Den 26 september gjorde vi ett mycket uppskattat guidat studiebesök i Limhamns kalkbrott och tittade på en del av de över 2 000 olika växtarterna där. De vilda djur som lever i kalkbrottet, däribland den grönfläckiga paddan, höll sig dock på behörigt avstånd.

Vid onsdagslunchen den 11 oktober berättade journalisten Ulf Clarén om Radio Syds historia från december 1958 till januari 1966. Han visade också bilder och spelade upp flera klassiska ljudillustrationer från Radio Syds sändningar.

Den 25 oktober kåserade etnologiprofessorn Jonas Frykman om ”Konsten att bli skånsk”, som också är temat för Skånska akademiens årsskrift.

Onsdagen den 8 november berättade Bertil Falk om sin journalistiska karriär som kröntes med den i Indien utgivna boken ”Feroze The forgotten Gandhi”, där den väckt mycket uppmärksamhet Denne indiske politiker gifte sig med Indira Nehru som blev Indiens premiärminister. Föredraget skulle ursprungligen hållits i februari, men senarelades på grund av sjukdom.

Den 15 november besökte vi Skånes nya landshövding Anneli Hulthén och fick en guidad rundvisning av Residenset vid Stortorget och bjöds på kaffe.

Torsdagen den 28 november såg vi ”Evigt ung” på Intiman i Malmö. Handlingen utspelas år 2053 när teaterns skådespelare har blivit pensionärer med plats på äldreboende. En dag åker de på dagsutflykt till sin gamla arbetsplats, där de minns sina glansdagar med sex, love and rock’n’roll.

Verksamhetsåret avslutades med en traditionsenlig jullunch på Rådhuskällaren, där Anders Ljungberg berättade om sin nya och ibland föga glamorösa karriär efter pensioneringen – som statist i olika filmer och TV-serier.

 

Carl Johan Evander            Tuve Bergman                    Peter Palmkvist          Göran Martelius

Christina Gustafson            Kristina Waldén                 Mona-Lill Påhlzon     Per Roijer

Här kan du ladda ner verksamhetsberättelsen som pdf.