Kvinnornas Malmö var ämnet för den bussrundtur som drygt 15 personer från Skånes Journalistseniorer deltog i den 14 maj 2022. Guider var Jürgen Lindemann och Birgitta Eriksson som skrivit flera böcker om kvinnohistoria.
Första anhalten var Pildammsparken där bland annat Margaretapaviljongen minner om Baltiska utställningen 1914. Byggnaden har sitt namn efter den dåvarande kronprinsessan som planerade de ännu bevarade blomsterrabatter som leder fram till paviljongen.
– Mindre känd är Årsta-paviljongen som låg lite längre åt väster och där kvinnofrågorna stod i centrum, berättade Birgitta Eriksson.
Byggnaden som revs kort efter att utställningen avslutats var en kopia av Årsta slott, kvinnorörelsepionjären och författaren Fredrika Bremers barndomshem, och fick delvis sin inredning därifrån.
Här samlades tidens radikala borgerliga kvinnoorganisationer som arbetade med bland annat rösträttsfrågan, freden, barns rättigheter och nykterhet. Utöver utställningar och bibliotek fanns en alkoholfri restaurang och ett demonstrationskök där ny teknik visades. Enligt samtida medier var Årsta-paviljongen Baltiska utställningens “pärla”.
Bussrundturen gick sedan vidare till Skolgatan/Spångatan dit tidningen Arbetets redaktion flyttade på 1890-talet. Chefredaktör var Axel Danielsson men under ett och halvt år var det hustrun Elma som fick överta uppdraget när maken satt i fängelse för det han skrivit.
– Elma Danielsson var en av rösträttsrörelsens förgrundsgestalter och var politiskt aktiv i ytterligare 30 år efter Axels död 1899, men kom att stå i skuggan av honom, berättade Jürgen Lindemann.
Ursprungligen var Elma Danielsson småskollärare men hon blev sedan en av Sveriges första kvinnliga journalister. En staty av henne är nu under framställning och ska sättas upp i Rörsjöparken.
– Det blir stans första staty av en namngiven kvinna, samtidigt som det finns 22 manliga motsvarigheter, konstaterade Birgitta Eriksson.
En staty utan namn blev nästa stopp under bussturen. Sillagumman, av Gunnel Frieberg, står sedan 1980 på Södra Fisktorget.
– Den ska påminna om fiskargummorna från Limhamn som drog sina rullebörar runt stan och sålde sill, och placeringen i Möllevångsområdet är en symbol för alla arbetarkvinnor, förklarade Jürgen Lindemann.
Sista anhalten blev Stortorget där den första kvinnan i stadsfullmäktige uppmärksammades. Det handlar om Anna Stenberg (S), invald 1910. Hon blev änka med tre barn vid 29 års ålder och drev sedan egen affärsrörelse samtidigt som hon engagerade sig i politiken. Bostadsfrågorna var viktiga för henne, men mest känd blev hon för sin motion om offentliga toaletter anpassade för kvinnor. Fyra stycken uppfördes och kom att kallas “Fru Stenbergs Villor”.
– Kommunfullmäktiges nuvarande ordförande Carina Nilsson, för övrigt den första kvinnan på posten, har fått igenom att ett porträtt av Anna Stenberg hängts upp i Rådhuset, bland idel män, berättade Birgitta Eriksson.
På Stortorget påminde guiderna också om häxprocesserna som ägde rum här, med den första dödsdomen 1578, och i anslutning till kvarnstenen invid kungastatyn om den gamla skrönan gällande stadens namn. Den handlar om en möllardotter som omkom i en olycka, och blev en “mald mö”.
Text: Lars Johansson
Foto: Ingrid Nathell, Marianne Rosén