Journalistföreningen Gåspennorna har haft välbesökt årsmöte den 9 november 2021 på Smedjan i Östra Ingelstad, där den nyligen pensionerade polisinformatören Ewa-Gun Westford, Ystad, berättade på ett tänkvärt och humoristiskt sätt om sina 48 år som polis.

Föreningen, som har 40-talet medlemmar, drabbades liksom övriga föreningslivet av coronan. Under perioden 2020 – 2021 fick tyvärr ett par möten ställas in. I början av mars 2020 kunde dock Ystads Allehandas nya tidningshus i Ystad besökas och i oktober 2020 kom författaren och Kiviksbon Klas Östergren till Farmors lycka i Ravlunda för att berätta om sin senaste roman ”Renegater”, som innefattar en rapport om vad som fick honom att lämna Svenska Akademien.

Årsmötet leddes av ordföranden Pontus Persson, Simrishamn, som i likhet med övriga styrelsen omvaldes: Kjell Magnusson, Ystad, kassör, Inga Lill Högberg, Södra Mellby, sekreterare, Barbro André, Ystad, och Agneta Ullenius, Lunnarp. Till ny revisor efter avtackade Karin von Schenck, Skillinge, valdes Åke Hultqvist, Furuboda.