Vandring längs Malmös Fleet Street

Att Skånskan och Sydsvenskan haft sina tidningshus vid Östergatan är säkert välbekant, men området rymmer mycket mer av tidningshistoria.

Den 6 oktober 2021 vandrade 25 av Skånes Journalistseniorers medlemmar längs Malmös motsvarighet till Fleet Street under sakkunnig guidning av Martin Andersson, journalist på Sydsvenskan med inriktning på Malmös historia.

Även Arbetet höll till faktiskt här under några av de inledande åren, med redaktion på Norregatan och tryckeri vid Östergatan, och andra tidningstitlar som kan kopplas till området är Kvällsposten, Skånska Aftonbladet och Malmö-Tidningen, som under en period var Dagens Nyheters sydsvenska upplaga. Skånska Aftonbladet, som inte hade någon koppling till AB i Stockholm, utkom under nästan 70 år, fram till 1949.

Att det fanns så många tidningar just här berodde bland annat på det centrala läget och närheten till Telegrafverkets fastighet på Adelgatan, något som underlättade nyhetsmottagningen. Området hade också annat som journalisterna uppskattade, nämligen ett rikt krogliv med bland annat Tunneln och Sturehof.

Många av de byggnader som inrymt redaktioner och tryckerier är rivna sedan länge men Sydsvenskans och Skånskans gamla tidningshus finns kvar, om än med annan användning. Skånskan, som flyttade hit 1891, tre år efter starten, var kvar till 2019 medan Sydsvenskan lämnade för Segevång redan i mitten av 1960-talet. I fastigheten finns sedan länge advokatfirman Vinge och vi fick en chans att titta in. Firmans HR-ansvariga Maria Andersson berättade att lokaler i huset fått namn som påminner om dess historia, som Tryckeriet, Redaktionen och Korrekturet.

Trots sitt pampiga tidningshus, ritat av John Smedberg, var Sydsvenskan “lillebror” bland Malmös ledande tidningar under början av 1900-talet.

– Då hade Skånskan en upplaga på 60 000, Arbetet 28 000 och Sydsvenskan 5 000, konstaterade Martin Andersson.

Men situationen förändrades efter hand och vid tiden för andra världskriget blev Sydsvenskan den största tidningen, bland annat genom sin populära söndagsupplaga, och på 1950-talet passerade även Arbetet Skånskan.

Trots att dagspressen försvunnit härifrån har Östergatan faktiskt fortfarande ett stort tidningshus genom Aller Media som i kvarteret där Skånska Aftonbladet en gång höll till har redaktioner för flera veckotidningar och magasin.

Text: Lars Johansson
Foto: Jari Markkanen, Ingrid Nathéll och Åke Pettersson