I efterdyningarna av #metoo kom mediala drev; om t.ex. teaterchefen Benny Fredriksson och om journalisten Fredrik Virtanen. Traditionella medier publicerade upprörande berättelser, men också löst grundade halvmesyrer, som byggde på anonyma källor.
Hans Månson, f.d. chefredaktör för Sydsvenskan, har granskat en del av den moderna svenska journalistiken och blottlagt slarv och hafsigt hantverk.

Hur ska läsare tolka värdet av”obekräftade uppgifter”, ”säger en källa”, ”uppgifter till”, ”som inte vill uppge sitt namn”, ”uppgifter om”, ”uppges ha” och ”obekräftade uppgifter”?

Månson har också gått igenom några av historiens viktigaste journalistiska avslöjanden, som inte varit möjliga utan att uppgiftslämnarna förblev hemliga.

Anonyma källor är ett livsviktigt verktyg för den djuplodande journalistiken och för demokratin, men kan fel använda bli förödande, ett gift.

När nu pressfriheten hotas i Europa, när journalister mördas och när USA styrs av en president som kallar journalister för ”folkets fiender” visar Månson hur journalister kan återerövra trovärdigheten genom självrannsakan, tydliga regler och ökad transparens.

Skånes journalistseniorer håller årsmöte på Restaurang Rådhuskällaren, Stortorget, Malmö, onsdagen den 18 mars 2020 kl 12.30. Årsmötet inleds med lunch. Efter maten, ca 13.20 är det dags för Hans Månsons föredrag.
Årsmötesförhandlingarna beräknas starta cirka kl 14.15.
Anmälan till den inledande lunchen senast kl 12.00 måndagen den 16 mars till christina.gustafson@telia.com
Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning  kommer att finnas tillgängliga vid årsmötet. Verksamhetsberättelsen kommer även att läggas ut här på hemsidan före årsmötet.
Dagordning vid årsmötesförhandlingarna 2020
1. Föreningens ordförande öppnar årsmötet
2. Fråga om kallelsen skett i stadgeenlig ordning
3. Parentation av avlidna medlemmar                                                                               
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Beslut om avgift för pågående verksamhetsår. Avgiften är för närvarande 20 kr per månad. Styrelsen föreslår oförändrad avgift
10. Av styrelsen framlagda förslag
11. Av medlemmar framlagda förslag
12. Valfrågor:
a/ ordförande
b/ sju styrelseledamöter 
c/ två revisorer
d/ en revisorssuppleant
e/ ombud i SJF:s pensionärsdistrikt
f/ valberedning om två personer 
11. Övriga frågor 
12. Årsmötet avslutas