Existentiella frågor i Pyramidens centrum

Radioprogrammet Pyramiden handlar mycket om förberedelser inför pensionen. Lyssnarrösterna tar ofta upp existensiella frågor inför det nya livet som pensionär. Hur blir det? Vad orkar jag? Hur länge orkar jag?

Pyramiden går i början på mars in i sin fjärde säsong berättade Agneta Nordin och Lars Mogensen, två av journalisterna bakom programmet, när de träffade medlemmar i Skånes Journalistseniorer vid ett möte i Malmö.

Vi valde namnet Pyramiden eftersom frågor runt pensionärslivet ofta nämns i relation till befolkningspyramiden, sa Lars Mogensen, som gör intervjuerna i programmet medan Agneta Nordin står för programledarskapet.

-Vi strävar efter att ta upp frågor som ligger pensionärslivet nära, betonade hon. De kan gälla kroppen, sexualiteten eller forskning som direkt kan kopplas till åldrandet. I ett program diskuterade vi begreppet ”kristalliserad intelligens” med demensforskaren Miia Kivipelto. Det handlar om vår förmåga att ta fram kunskaper och erfarenheter från långtidsminnet och använda dem i en ny situation. Vår hjärna utvecklas hela tiden även när vi blir äldre.

Många teman i Pyramiden har haft slående rubriker, ibland med en twist, bland andra ”Kan man lära gamla hundar twittra?” eller ”När kroppen mister sitt underhållningsvärde”.

-Vi tar gärna emot tips på ämnen vi ska ta upp i Pyramiden, framhöll Lars Mogensen. Varje programserie omfattar sex program och vi har säkert bara hunnit genomföra en del av alla de goda idéer som finns hos lyssnarna.

En intressant trend i samhället är att alkoholkonsumtionen ökar starkt bland pensionärer. Gudrun Schyman, som tidigare brottades med alkoholproblem, pratade den gång om ” vinboxen som snuttefilt”.

I ett av programmen i Pyramiden berättade hon att alkoholen fungerade som en form av medicinering. Den var perfekt för att snabbt dämpa stressen och skapade ett bedrägligt lugn för stunden.

-Nu är det gruppen pensionärer som ökar mest när det gäller konsumtionen av alkohol. Varför är lite oklart. Kanske för att man har råd? Kanske för att man är uttråkad? När vi gjorde ett reportage på en alkoholmottagning i Stockholm som drivs av landstinget visade det sig att 30 procent av patienterna är pensionärer.

Vad kommer Pyramiden att handla om under våren?

-Skilsmässorna ökar bland pensionärer och det ska vi diskutera i ett program, konstaterade Lars Mogensen. Befolkningssiffrorna kommer upp men även utvandrarna som lever sina liv på spanska sydkusten, i Thailand eller någon annanstans.

Annat som tas upp är hur det går till att göra en omstart när arbetslivet tar slut. Boendet är ytterligare ett aktuellt ämne. En av trenderna just nu är ”ett tak – två generationer”. Hur klarar man det?

Pyramiden kommer som vanligt att sändas kl 10.35 på torsdagar från den 2 mars och sex veckor framåt med repris på söndagar.

Tuve Bergman (text) Åse Österman (foto)