Orons tider väntar Europa

De närmaste 12 månaderna blir spännande för Europa. Österrike går snart till val med ett rasistiskt anti-EU parti på stark frammarsch. I Italien genomförs en folkomröstning om en ny konstitution, ett val som kan bädda för ett parti som vill be EU fara åt helvete. Och över alltsammans svävar hotet om Brexit.

Rolf Gustavsson, mångårig europakorrespondent, målade i mörka färger när han kåserade vid en träff med Skånes journalistseniorer.

– Jean Monnet, en av EUs grundare, sa en gång att man inte ska se svårigheter som hinder utan som hävstänger in i framtiden. Nu finns det hävstänger i övermått.

– I Österrike kan det rasistiska och EU-fientliga FÖP bli största parti efter valet i december. Partiledaren är en tvättäkta nazist. Samma månad ska Italien folkomrösta om en ny konstitution som syftar till att minska den politiska klassen genom att avskaffa senaten. Premiärministern har lovat att avgå om folket säger nej och det bäddar för populisten Benno Grillo som driver en kampanj mot EU.

Men detta är bara början. I mars blir det val i Nederländerna och där kan populisten Geert Wilders parti få ett stort inflytande. Wilders är emot invandrare och vill ta Nederländerna ut ur EU. Man talar om nexit.

– Senare kommer presidentvalet i Frankrike med högerpopulisten Marie le Pen som en av presidentkandidaterna, påminde Rolf Gustavsson. Där finns också en come back-sugen Sarkozy som har lagt sig till höger om le Pen för att vinna röster från henne. I september går Tyskland till val och där hänger mycket på hur Angela Merkel lyckas matcha högerpopulisterna.

Över alla orosmolnen hänger frågorna kring Brexit som hot och möjligheter. Rolf Gustavsson trodde att britterna kan lämna Bryssel men undrade om Bryssel kan lämna Storbritannien.

– Det är omkring 80.000 sidor lagtext som reglerar EUs verksamhet och vid det här laget finns det en massa prejudicerande domar i England som bygger på EUs lagstiftning. Bara att ändra på det kan bli en rysare.

Men det finns flera alternativ till Brexit. Nya premiärministern Theresa May var emot Brexit. Nu har hon lagt de svåra förhandlingarna om utträdet på personer i sin regering som var de ivrigaste förespråkarna för Brexit. Om de misslyckas, det troligaste scenariot, kan Theresa May välja att lägga förhandlingarna på is. Hon kan också välja att utlysa nyval för att skaffa sig en stabilare grund i parlamentet och längre fram kan det bli tal om en ny folkomröstning.

Rolf Gustavsson ville inte lämna några odds på hur han tror att det går med Brexit.

Komplikationerna är för många. Vad händer om t.ex Skottland bestämmer sig för att lämna Storbritannien?

Tuve Bergman