Av verksamhetsberättelsen framgår att medlemsantalet vid årets slut var 145. Förutom de arrangemang som redovisas i bilderna och länkarna nedan besökte föreningen äldrepedagogutbildningen på Malmö Högskolan den 30 september. Vidare gjorde man under året två enkäter där medlemmarna tillfrågades om vad de tycker om verksamheten. För att öka svarsfrekvensen utlovades Trisslotter till dem som svarade först.

Klicka på en av bilderna för att se dem i större format. Bläddra med de små pilarna i höger- och vänsterkant. Stäng med krysset i övre högra hörnet. Starta bildspel genom att klicka på den lilla pilen till vänster om krysset i övre högerhörnet.

Besök av danska journalisten Hanne Følbæk 20 januari

Årsmöte 24 mars på La Couronne i Malmö

Besök på SMHI i Malmö 21 april

Resa till Polen 23-26 maj

Höstmöte med Bo Bernhardsson 18 oktober

Jullunch på La Couronne 15 december