I årsberättelsen står bl a att Malmö Dramatiska teater avskaffade rabatterade biljetter till de publika genrepen. I stället utsåg föreningen ett teaterombud, Margit Randén, som började förmedla rabatterade biljetter till ordinarie föreställningar hösten 2007. Vidare har medlemmarna under större delen av året kunnat se aktuella filmer på Spegeln.

Här nedan är ett urval bilder från arrangemangen och nedanför dem länkar till sidor med ännu fler bilder.

Klicka på en av bilderna för att se dem i större format. Bläddra med de små pilarna i höger- och vänsterkant. Stäng med krysset i övre högra hörnet. Starta bildspel genom att klicka på den lilla pilen till vänster om krysset i övre högerhörnet.

Besök på Hemmets Journal 24 jan 2007

Borgeby slott 19 april

Utflykt till stugorna i Stenskogen och Skolmuseet i Höör 10 maj

Hörjelgården 14 juni

Katrinetorp 15 augusti

I Arbetarrörelsens fotspår 5 sept

Besök i Riga 21-24 september