Verksamhetsberättelsen för år 2004 förtäljer att Gunilla Lundström valdes till ny ordförande efter Erik Eriksson. Minnesboken ”Tidningsliv” som författats och producerats av klubbmedlemmar blev klar i maj och har getts ut i två upplagor om sammanlagt 500 ex. Man har haft utökade kontakter med systerklubben i Köpenhamn och också knutit kontakt med motsvarigheten i Oslo. I november träffades representanter för de tre klubbarna för att diskutera eventuella gemensamma arrangemang. Vidare har ca 40 medlemmar anmält att de i fortsättningen vill ha medlemsbreven med epost. Robert Bäckwall och Tore Rystedt har samarbetat om denna nyordning, och även skött övriga utskick mot slutet av året. ”I stället för Vera Emanuelsons vackra handstil på kuverten ser vi nu datortryckta etiketter”, för att citera årsberättelsen.

En del av årets arrangemang redovisas här nedanför.

Klicka på en av bilderna för att se dem i större format. Bläddra med de små pilarna i höger- och vänsterkant. Stäng med krysset i övre högra hörnet. Starta bildspel genom att klicka på den lilla pilen till vänster om krysset i övre högerhörnet.