Av årsberättelsen framgår att ordföranden å klubbens vägnar protesterat hos Södra Journalistdistriktets kongressombud mot den höjning av avgiften till SJF som förbundsstyrelsen under hösten 2002 föreslog för pensionärer och studenter. Kongressen beslöt dock att avgiften skulle höjas från 200 till 600 kronor om året.

Vidare rapporterar årsberättelsen att tillgången på biljetter till teater och opera har varit ojämn, vilket antagligen beror på besparingar. Däremot har man kunnat se Teaterhögskolans elevuppvisningar gratis, liksom repetitioner hos Skånes Dansteater, och nästan varje vecka har medlemmarna kunnat se förhandsvisningar av kvalitetsfilm på biograf Spegeln i Malmö. Här nedan ett urval bilder från årets arrangemang.

Klicka på en av bilderna för att se dem i större format. Bläddra med de små pilarna i höger- och vänsterkant. Stäng med krysset i övre högra hörnet. Starta bildspel genom att klicka på den lilla pilen till vänster om krysset i övre högerhörnet.