Lena Forsfält presenterade ”Lyckligt lottad” för journalistseniorerna.

Lena Forsfält blev som hundratals tidigare utköpt från Sydsvenskans alltmer bantade redaktion. Men medan dagstidningar pressas av ekonomisk kris och nedläggningshot valde hon och fyra gamla arbetskamrater att starta nya nischade papperstidningen ”Lyckligt lottad” inriktad på koloniliv och stadsodling.

”Det är naturligtvis inget heltidsjobb och inget arbete vi kan leva på, men det är kul att göra tidning. Ledorden är att vi berättar en historia” sa reportern Lena Forsfält om projektet vid ett möte för Skånes Journalistseniorer på Beijers parks café i Malmö den 25 maj.

Idén till projektet kläcktes av redigeraren Stefan Skogmark på ett för gänget gemensamt krogmöte i Köpenhamn. Fotografen Lars Dareberg fick bildansvaret, Anders Fähltman blev redaktionschef och Christer Holmgren blev chefredaktör och ansvarig utgivare.

”Vi känner varandra väl sedan fler år och hade förut jobbat tillsammans med Sydsvenskans bostadsbilaga Hemma” sa Lena Forsfält.

Efter sex nummer startåret 2015 har redaktionen trimmats att satsa på minst lika många utgivningar i år. Bevakningsområdet är kolonier i tre kommuner, Malmö, Arlöv och Lund. Att bryta mark i kolonitäta Landskrona är ännu inte planerat, men kan bli en framtida satsning. Liksom att bevaka kolonilivet i Lomma.

”Om vi breddar och dammsuger hela Lomma och finner att det kan bli lönsamt att utvidga kommer vi att göra det” säger Lena Forsfält.

Dock är en utvidgning krävande. De fem på ”Lyckligt lottad” gör allt på egen hand. Skriver, redigerar, fotograferar, beställer tryck, distribuerar upplagan på 10 000 exemplar till egenhändigt snickrade tidningslådor strategiskt placerade på koloniområden.

Omsättningen är mellan en halv och en miljon kronor. Enda inkomstkällan är annonser. Säljaren är professionell.

”Vi började utan pengar men nu har det kommit in några kronor”.

Ännu tar de fem inte ut några löner.

”Men förhoppningsvis kan vi när året är slut ta ut en halvtidslön vardera, lika mycket till alla. Men inte mer än att vi har pengar kvar till att betala tryckningen eftersom tidningen är gratis”.

Om planen att bilda ett aktiebolag fullföljs kan lönesättningen komma att variera efter insats.

”Vi går långsamt fram. Man kan inte stressa en morot.”

Redaktionen finns i en lokal vid Gustav Adolfs torg i Malmö.  Man bevakar inte alltid bara de tre kommunerna. Fotografen Lars Dareberg gjorde nyligen ett besök bland stadsodlare på taken i stadsdelen Hell´s Kitchen i New York.

”Gissa så förvånade de blev när vår lilla tidning kom för att göra reportage!”

När reportaget har publicerats ska en bekant på besök i New York lämna en bunt ”Lycklig Lottad” till de inblandade.

”Så att de kan få se och läsa om sig själv” säger Lena Forsfält.

Förra året visade redaktionen upp sin tidning på Lilla trädgårdsmässan i Hyllie.

”Vi hade 5 000 ex med oss, delade ut nära tre tidningar i minuten” säger Lena Forsfält.

Man deltar också i Malmö Garden Show sista helgen i maj.

Text och foto: Göran Martelius

Trettio medlemmar och anhöriga deltog i mötet, bland dem Vivianne Kjellander Hansen och Pär Längby.