Tolv medlemmar deltog i en guidad busstur med bl a ABF som arrangör. Guider var universitetslektor Roger Johansson, Malmö högskola, och fil.dr Lars Berggren, Lunds universitet.

Stopp gjordes på Beijerskajen vid Södra Varvsbassängen (bombattentatet mot fartyget Amalthea sommaren 1908), vid Malmborgen invid Hansacompagniet (”Doffeln”), vid Stadshuset, på S:t Pauli mellersta kyrkogård och slutligen vid Per Albin Hanssons födelsehem.

 

Samling vid Frans Suell-statyn på Norra Vallgatan vid 13-tiden. I förgrunden Gunilla Lundström och Hans Widing.

Vid Södra varvsbassängen. Roger Johansson berättar om bl a Amalthea. Till höger Birgitta Ekvall.

Fr vänster Birgitta Ekvall, Lars Ramklint, Lasse Henricson och Rode Möller.

Vid Malmborgen, Lars Berggren.

Bussen har stannat vid Stadshuset och Roger Johansson tagit till orda.

Vid Axel Danielssons grav på S:t Pauli mellersta kyrkogård. Vi fortsatte till Henrik Menanders grav. Han skrev texten till ”Arbetets söner”.