Guidning på Hörjelgården torsdagen den 14 juni 2007

Först lunch på Scilla Gård i Tryde

Lunch på Scilla Gård i Tryde

Och från andra hållet.

 

Hörjelgården donerades till Naturskyddsföreningen i Skåne 1976. Den vill visa hur det skånska landskapet kunde se ut på 1700-talet.

Samling inför guidning. Helen Hasslöf välkomnar.

Fr v Ingrid Andersson, Birgitta Henricson, Marianne Tackman, Christina Kallum och Birgitta Ekvall.

 

 

Helen Hasslöf, vår guide, som håller i den pedagogiska verksamheten på Hörjelgården.. Marianne Tackman och Lasse Henricson lyssnar.

 

 

 

 

 

Fr v Greta Svenander, Peter Bartosch, Helen Hasslöf, Lasse Henricson, Birgitta Henricson, Birgitta Ekvall, Christina Kallum, Eva Bartosch.

Birgitta Ekvall och Hans-Erik Arwastsson lyssnar på Helen Hasslöf.

Robert Bäckwall.

Rundvandringen på Hörjelgården är avslutad. Helen har avtackats, applåderats och fått boken Tidningsliv. Här på stubbskottsängen.