Lokala nyheter lösningen på tidningarnas kris?

Är svaret på frågan om tidningarnas framtid en återgång till ursprunget, att gå tillbaka till den lokala journalistiken och berätta historierna om det som ligger nära människorna? Då måste tidningarna skriva om saker som invånarna i lokalsamhället är intresserade av att betala för att få läsa.

Lars Mohlin, chefredaktör vid Ystads Allehanda, var tydlig när han berättade om sin tidnings överlevnadsstrategi i samband med Skånes Journalistseniorers årsmöte.

-I ett läge när det är prenumerationsintäkterna som betalar det mesta av tidningens kostnader måste vi satsa hårt på den lokala nyhetsbevakningen. Sedan jag kom till YA för fem år sedan har vi minskat antalet journalister från 35 till 25 men vi har behållit de skrivande reportrarna i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Skurup.

Lars Mohlin, chefredaktör vid Ystads Allehanda

-Det vi har dragit ned på är den stora kostymen som vi hade tidigare med t.ex en motorredaktör, en kulturredaktör och egen redigering av nyhetsmaterial från Sverige och utlandet. I dag delas de här arbetsuppgifterna mellan flera tidningar inom koncernen.


Vivianne Kjellmodin-Hansen och Monika Ståleker, tre av ett fyrtiotal medlemmar som gästade årsmötet, där hela styrelsen valdes om för ett år.

 

YA har gått emot den fallande trenden i tidningsvärlden och behållit sin upplaga på drygt 20.000 prenumeranter av papperstidningen. Internetupplagan har ökat sin andel läsare. 80.000-90.000 läsare i veckan tar del av tidningens nyheter.

-Vi har fler läsare än någonsin, konstaterade Lars Mohlin, och jag är övertygad om att det beror på vårt fokus på den lokala bevakningen som ger oss bra kontakt med läsarna.

Som exempel på läsarfokus nämnde han en artikelserie om hur barn väljer skola och granskningen av kommunerna och de nyheter som döljer sig där.

Han beskrev en hård och krävande tidningsvärld men också en verklighet med möjligheter. Några trender hjälper lokaltidningen att överleva.

-Vår smala lycka är att de andra medierna inte längre bryr sig om vårt område. TV och storstadstidningarna rapporterar inte från våra trakter. Det gör att vi är det enda alternativet för den som vill läsa om det som händer på våra orter.

Men det finns hot mot lokaltidningarna. Ett av dem hänger ihop med det förändrade läsandet i olika åldersgrupper. Läsare av papperstidningar finns främst i gruppen 60 år och äldre. Yngre människor läser oftast nyheter på nätet.

-Jag ägnar en hel del tid åt att argumentera med ungdomar på nätet om varför de ska betala för att läsa nyheter. Många tycker att det är självklart att de ska vara gratis. Att vi har journalistlöner att betala är de inte medvetna om.

Lars Mohlin ansåg att det är självklart att ta den diskussionen eftersom framtiden hänger på att de unga läsarna är beredda att betalaför nyheter.

-När man talar om tidningarnas kris måste man förstå att hela den ekonomiska basen i branschen försvann med de kommersiella TV-kanalerna, internet och momsbeläggningen av annonser.

Kampen fortsätter. De senaste 14 månader har YA lyckats hålla oförändrade annonsvolymer.

Trots att Ystads Allehanda på ett sätt är en monopoltidning finns det konkurrenter som vill ha del i kakan.

-Annonsbladen som delas ut gratis konkurrerar på annonsmarknaden och det finns nya hot på internet. En nystartad sight stjäl våra nyheter utan att ens tala om varifrån de kommer. Det tycker jag är vedervärdigt.

Lars Mohlin var full av tillförsikt inför framtiden.

-Så länge vi håller fast vid vår idé om att ta fram lokala nyheter kommer vi att överleva. Där är vi bäst därför att vi är journalister.

Årsmötet för Skånes Journalistseniorer genomfördes efter föredraget om lokaltidningens möjligheter. Guje Mattisson ledde förhandlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet och omvaldes i sin helhet med Carl Johan Evander som ordförande och Peter Palmkvist, Göran Martelius, Christina Gustafson, Kristina Waldén, Mona-Lill Påhlzon, Per Roijer och Tuve Bergman som ledamöter.

Text: Tuve Bergman Foto: Jan Skogström

 

Mona-Lill Påhlzon och Per Roijer, två av de åtta i styrelsen som valdes om vid årsmötet.
Fakta: Ystads Allehanda tillhör Gota Media-koncernen som även äger Barometern, Kristianstadsbladet, Borås Tidning, Trelleborgs Allehanda med flera tidningar.