Vårens utdelning från Journalistförbundets seniorfond innebar att Skånes Journalistseniorer fick sökta 25 000 kronor för klubbaktiviteter.

Även Örebro läns journalistseniorer fick pengar den här gången, liksom 14 enskilda medlemmar, dock ingen från Skåne.

Nästa ansökningsomgång infaller till hösten och varje utdelning omfattar cirka 125 000 kronor.