Skånes Journalistseniorer: Valberedningens förslag till årsmötet den 29 mars 2023

A: Ordförande: Åke Pettersson (omval)

B: Övriga styrelseledamöterGöran Martelius (omval), Lena Hansson Varhegyi (omval), Christina Gustafson (omval), Bibi Häggström (omval), Lars Johansson (omval), Anders Sundberg (omval), Ingrid Wall (nyval)

C: Revisorer: Dan Birgerson (omval), Göran Lindén (omval)

D: RevisorssuppleantIngrid Nathell (omval)

Valberedningen föreslår att styrelsen inom sig utser ombud till SJF:s pensionärsdistrikt (eller motsvarande).

Eva Martelius står till förfogande för omval till valberedningen, Peter Palmkvist avböjer omval.