Redan på tisdag den 7 mars: Öppen lunch i Ölkaféet på Möllan i Malmö.

OBS! Fredagen den 10 mars kl 12.30, lunchmöte i Rådhuskällaren i Malmö. Sedan hör vi Anders Malmsten om hur landsortspressen regerade i 100 år men havererade på sju år. Vad var det som egentligen hände? Det utreder han på ett spännande sätt i boken Press Stopp. Läs mer här: https://www.ekerlids.com/PRESS-STOPP-p2772

Anmälan senast 8 mars till christina.gustafson@telia.com

Ett samarrangemang med Mediehistorisk Förening.

ÅRSMÖTE och GRATIS LUNCH! Onsdagen den 29 mars. Föreningen bjuder på lunchen kl 12.30 i Rådhuskällaren. Därefter berättar Anders Fänge, journalist och länge landchef för Svenska Afghanistankommittén om läget idag i Afghanistan. Därefter Årsmöte. Anmälan senast den 26 mars till christina.gustafson@telia.com. Kallelse till årsmötet kommer separat!

Därefter:

Onsdagen den 12 april. Lunchmöte kl 12.30 på sedvanligt ställe, dvs Rådhuskällaren. Sedan berättar Sydsvenskans lundachef Eskil Fagerströms om ”Fascimens födelse/Italien 1918-1926”. Om denna har Eskil skrivit en bok med samma titel. Hans andra om Italien. Anmälan senast den 9 april till christina.gustafson@telia.com

Tisdagen den 2 maj. Lunchmöte kl 12.30 i Rådhuskällaren. Efter lunchen berättar Marie Cronqvist om ”Länkade mediehistorier” – om den pågående forskningen vid avdelningen för mediehistoria vid Lunds universitet, där hon är bas. Hör också om Maries eget projekt om televisionssamarbetet mellan Sverige och DDR under 1970- och 1980-talen. Anmälan senast den 29/4 till christina.gustafson@telia.com.

Ett samarrangemang med Mediehistorisk förening.

I mitten av maj planerar vi en buss/båtresa till Vattenriket i Kristianstad.

Öppen lunch alltid första tisdagen varje månad i Ölkaféet på Möllan i Malmö.