Vår flitige fotograf Jari Markkanen blev en av de lyckliga vid den senaste fördelningen av pengar från Journalistförbundets seniorfond. Jari som är en man med många intressen får 5 000 kronor för att besöka karatemästaren Hardy Holm i Mariefred. Ytterligare två skåningar fick pengar från fonden: Gun-Britt Bergström-Lindell, Osby, 9 200 kronor för skrivkurs hos Ordfront för att skriva barndeckare, och Annica Skenberg, Limhamn, 6 000 kronor för att besöka Knock Shrine på Irland. Totalt fördelades 125 000 kronor på tre seniorklubbar och nio enskilda medlemmar. Pengarna ska gå till sociala och kulturella ändamål och det här var den tredje utdelningen.