Tisdagen den 2 november kl 12.30 – Bo Bernhardsson, tidigare chefredaktör på Arbetet, berättar om sin nya bok om Arbetet, om hur och varför tidningen startade, om dess 114-åriga historia, om den dramatiska kampen för att rädda den och om den slutgiltiga nedläggningen.

Mer i detalj: om det politiska och publicistiska projektet Arbetet, åren han upplevde som läsare och medarbetare på 80-och 90-talet, framgångar och kriser, de desperata försöken att finna intresserade samarbetspartners och villiga ägare. Varför startade arbetarrörelsen och ägde egna tidningar – och den helt avgörande roll som A-pressen spelade för välfärdssamhällets framväxt. Men också en bok om framtiden. Hur ska arbetarrörelsen närma sig det nya medielandskapet? Går det att överleva som en avgörande politisk kraft utan egna medier? 

Anmälan till christina.gustafson@telia.com senast fredagen den 29/10 kl 12.
(Ett samarrangemang med Svensk Mediehistorisk förening.)