Årsberättelse för Skånes Journalistseniorer 2020

Styrelsen har under året bestått av Åke Pettersson, ordförande, Tuve Bergman, vice ordförande, Lena Hansson Varhegyi, sekreterare, Göran Martelius, kassör och ledamöterna Kristina Waldén, Christina Gustafson, Marianne Rosén och Annika Ågren.

Revisorer har varit Torsten Frennstedt och Ulla Hansson, med Hans-Göran Boklund som suppleant.

Valberedningen utgjordes av Susanne Björkenheim och Peter Palmkvist.

Vid årsmötet (uppsköts till hösten) valdes Lars Johansson som ersättare för Annika Ågren, som avböjt vidare styrelsemedverkan.

Klubben har under året haft kring 370 medlemmar, varav cirka 270 var betalande och kring 100 så kallade hedersmedlemmar, vilket man blir om man varit medlem i Svenska Journalistförbundet i 50 år. Efter dessa 50 år slipper man betala avgift.

Styrelsen har under ”pandemiåret” 2020 av naturliga skäl haft färre protokollförda möten än under ett ”normalår”, åtta stycken inklusive årsmötet. Årets sista möte hölls via Zoom, och tidigare möten har skett i skiftande lokaler, eftersom vår normala mötesplats i SPF:s lokaler i Malmö mest haft stängt. Ett möte hölls dessutom utomhus vid Margaretapaviljongen. Däremot har styrelsen haft fler mejlkonversationer än normalt.

De styrelseledamöter som enligt bestämmelserna varit berättigade till arvoden har avstått från dessa. Pengarna kommer istället att – förr eller senare – användas till en gemensam måltid i samband med ett styrelsemöte.

Skånes Journalistseniorers verksamhetsår inleddes den 7 januari med Öppen lunch på Ölkaféet i Malmö. Därefter hölls bara två Öppna luncher innan pandemin slog till på allvar.

Våra mer omfattande programpunkter inleddes den 22 januari med ett välbesökt möte med kunnig guide i Historiska museet i Lund. Besöket föregicks av en gemensam lunch på Tegnérs restaurang.

Onsdagen den 12 februari anordnade vi, deltagarantalet var begränsat till 30, en trevlig bussresa till Danmark. Först besöktes Arkens Picasso-utställning, där vi också hade förmånen att ledsagas av en ”beställd”, kunnig guide. Därefter tog Thells buss oss ett antal hundra meter ner till hamnen i Ishöj, närmare bestämt till ”Kabyssen” där vi intog smörrebröd, öl och ”en lille en”. Eftersom vi hade tid över förde oss bussen sedan till Dragör för en rundvandring.

Efter detta evenemang tvingades vi ställa in det mesta av årets välplanerade möten. Bland dessa årsmötet i mars då Hans Månson skulle varit vår gäst. Sorgligast var kanske att vår fyradagars bussresa till Stralsund och Rügen inhiberades. Men mycket annat spännande fick också stryka på foten.

Dock hade spridningen av Covid 19 minskat en del under sommaren, början av hösten, och vi lyckades därför hålla ett årsmöte som tillät fysiskt närvaro i La Couronnes källare i Malmö. Föredragshållaren tvingades tyvärr ställa in med mycket kort varsel. Istället berättade Åke Pettersson om läget för, hoten mot yttrandefriheten i Sverige och Europa. Därefter hölls årsmötet.

Årsmötet leddes förtjänstfullt av Eva Martelius. Den enda förändringen i styrelsen blev – som redan påpekats – att Annika Ågren ersattes som styrelseledamot av Lars Johansson. Efter årsmötet ställdes åter all verksamhet in på grund av den ökade smittspridningen. Kontakten med medlemmarna har istället hållits genom ett stort antal medlemsbrev och hemsidan. Planer på att hålla medlemsmöten via Zoom drogs också upp inför det kommande året.

Under året har vårt opera- och teaterombud Göran Martelius dock lyckats se till så att vi har kunnat gå på någon teater- och operaföreställning. Några medlemmar vågade sig in på Stadsteatern i Malmö, där 30 åskådare tillfälligt var tillåtna, för att se ”Monicas vals”, en föreställning om Monica Zetterlunds liv. Några andra medlemmar har också tagit del av digitala sändningar.

Mer om detta ovanliga verksamhetsår med mest inställda evenemang finns på vår hemsida www.skaneseniorer.se, som sköts av Marianne Rosén.

Skåne den 10 februari 2021

Åke Pettersson      Tuve Bergman    Lena Hansson Varhegyi     Göran Martelius

Marianne Rosén   Kristina Waldén    Christina Gustafson     Annika Ågren

Här är en länk till verksamhetsberättelsen som pdf.