Hej alla i nya sommarvärmen!

Tyvärr, tyvärr – vi har, som ni säkert redan räknat ut, känt oss nödgade att ställa in bussresan till Roskilde den 26 augusti. I övrigt ser våra planer för tillfället ut som vi aviserade redan i juni. Men risken finns att något stryks från höstens möteslista. Vi följer FHM:s rekommendationer.

Vi kommer i varje fall att hålla ett första styrelsemöte den 19 augusti (utomhus). Därefter vet vi mer. Men hösten hade vi som sagt lagt upp enligt följande – hoppas det inte blir för många ändringar…

Den 15 september Malmö Museum 11.00-12.30 Guidad visning:”Speaking Memories” – en utställning från Historiska Museet i Stockholm. Och en utställning om de vita bussarna. (Pågår dessutom ”Museet som flyktingförläggning”, som man kan se själv om intresse finnes.) Efter utställningarna förslagsvis lunch på restaurang Vega. Anmälan till christina.gustafson@telia.com

Den 21 oktober Marie Cronqvist, professor i Mediehistoria i Lund, bl a specialist på DDR och propaganda. Rådhuskällaren 12.30. Ett samarrangemang med Mediehistoriska föreningen.

Den 11 november Per T Olsson efter presidentvalet i USA. Rådhuskällaren 12.30

Jullunch, kanske slutet av november.

Preliminärt i december: Julmarknad i Hamburg.

Under hösten dessutom försök med att få med tidigare inställda möten: Joakim Palmkvist om ”det kriminella Malmö” och Hans Månson om boken ”Vem kan man lita på”.  Och viktigast av allt ett årsmöte! Ett sådant måste vi hålla i anslutning till det första möte vi håller.

Teater/Opera
Falstaff på Malmö Opera: Vi har bokat rabatterade biljetter för 635 kronor på bra platser på mittparkett till föreställningen den 10 december. Anmälan senast 1 oktober till operaombud Göran Martelius på mail lund62@gmail.com eller telefon 0705 750295. Betalning senast 1 oktober till föreningens plusgiro 20 55 72-1.

Monicas vals på Hipp Vi har bokat biljetter på rad 10 och 11 till föreställningen den 13 oktober klockan 19. Rabatterat pris 220 kr per biljett. Först till kvarn gäller!  Bokning – se ovan! Och detaljer – se här!
Anmälningstiden för Funny Girl har passerats.

Hej då! Styrelsen /Skånes Journalistseniorer

PS. Så här svarar Malmö Opera vårt teaterombud om covid-19 och teater/opera:

”Beslutet om hur vi kommer att fördela publiken i salongen har ännu ej fattats då vi inte vet i nuläget hur många personer vi kan ta emot under en föreställning. Vi kommer att få det beskedet i mitten av augusti och därefter informerar vi samtliga biljettinnehavare och ombud om hur vi går tillväga men kan redan nu se att det troliga är att vi får placera publiken med social distansering i salongen.
Du kan ju informera de som känner sig tveksamma om att vi inte i något läge kommer att äventyra varken publik eller personals hälsa och att vi erbjuder återbetalning vid händelse av att en föreställning blir inställd. ”
DS

Här är en länk om du vill ha en pdf!