Det är inte alls så att äldre personer inte förstår eller tar till sig teknik. Det bara tror ungdomarna.

– De som är äldre i dag har upplevt en teknisk utveckling långt mer omfattande än vad dagens unga gjort, sa Susanne Iwarsson vid vårt möte på Rådhuskällaren 3 oktober 2019.

Hon är professor i gerontologi vid Lunds universitet och slog i sitt föredrag hål på diverse myter om oss seniorer.

– Varför säger man förresten ”de äldre”? Säg i stället ”vi som åldras”.

Vi fick veta att flertalet som samlats kring lunchbordet befinner sig i den tredje åldern, som är en aktiv ålder trots diverse krämpor.

Frågan Susanne Iwarsson ställde var: Hur tänker vi om teknikutvecklingen när vi åldras? Den som går pension har så där minst 20 år kvar att leva. Hon menar att det är stimulerande för såväl hälsa som vällevnad att ta till sig tekniken och då inte minst den digitala.

– Men, sa Iwarsson, det måste finnas alternativ. 400 000 personer, 20 procent av de äldre, lever utanför den digitala världen. Det gäller att ställa krav så att också de ska fungera i samhället och t ex kunna kommunicera med myndigheter.

Krav måste också ställas på att fråga användarna av tekniska hjälpmedel. Vill man ha robotar och kameraövervakning i sitt hem?

– Vi är inte lika och det måste tas hänsyn till de personliga önskemålen, sa gerontologiprofessorn.

Studier visar att många föredrar en kamera i sovrummet i stället för att någon kommer in på natten och lyser med en ficklampa.

En robot som kompis kan fungera för dementa men det finns skrämmande exempel.

I Japan har konstruerats robotar som matar den som inte kan äta själv. Många äldre japaner dör av kvävning.

– Jag har i Japan frågat teknikerna om de undersökt hur användarna reagerar på deras teknik och mött förvånade ansikten, sa Susanne Iwarsson.

Varje ny maskin kan försvåra vardagen för den som är äldre.

– Men försök att förstå. Tänk om ni blir lika gamla som Dagny Carlsson, 107-årig bloggare, sa professorn och upprepade kravet på parallella system.

–Forskningen visar på positiva effekter av tekniken. Men ingen ska bli påtvingad den digitala tekniken.

Så fick vi veta att ålder bara är en siffra. Så det så.

Text: Ingrid Nathéll
Foto: Jan Skogström