Susanne Iwarsson är professor i gerontologi vid Lunds universitet och leder en forskningsgrupp som studerar hur olika generationer förhåller sig till åldrande och teknik. Hör henne om de senaste forskningsresultaten. Hon tycker till exempel att det är mer fel än någonsin att prata om äldre som grupp. Frågan är varför.

Iwarsson talar efter lunchen på Rådhuskällaren den 3 oktober kl 12.30 . Anmälan senast den 27 september kl 12.00 till  christina.gustafson@telia.com