Som vanligt avslutar vi vårterminen (bortsett från de Öppna luncherna) med ett konstbesök. Denna gång far vi till Nivaagaard, som ligger en pendeltågsstation söder om Humlebæk. Här finns en fantastisk permanent konstsamling som vi guidas igenom. Därefter får var och en besöka den tillfälliga utställningen av William Morris konst. Den heter ”Al magt til skønheden” och det är samma utställning som visats på Millesgården i Stockholm nu i höst. OBS! Deltagarantalet är här starkt begränsat!

Var och en betalar entré (70 danska kronor) och mat, medan föreningen står för den guidade visningen.

Lämpligt färdsätt är att lösa en Öresundrunt-biljett, stiga av i Nivå och sedan promenera cirka 800 meter (genom skogspartiet). Efter visningen plus tid att se utställningarna på egen hand fortsätter vi med tåget till Helsingør, tar färjan över HH-leden och sedan tåget hem.

Anmäl dig senast måndagen den 27 maj kl 12.00 till Christina Gustafson på christina.gustafson@telia.com