Gåspennorna, föreningen för journalister och publicister i sydöstra Skåne, har haft välbesökt årsmöte på Svabesholms kungsgård, där ägaren och entreprenören Anders Thuresson berättade om gårdens historia, den nuvarande satsningen på olika butiker samt vilka visioner han har.
Mötet gick i omvalets tecken: ordförande Pontus Persson, Simrishamn, sekreterare Inga Lill Högberg, Södra Mellby, kassör Kjell Magnusson, Ystad, samt Barbro André, Ystad, och Agneta Ullenius, Lunnarp. Till revisor omvaldes Karin von Schenck, Skillinge.
Klubben, som har 40-talet medlemmar, har lagt ett aktivt verksamhetsår bakom sig, med besök på konstskolan Sara i Simrishamn och Dag Hammarskjölds Backåkra, där FN:s säkerhetsråd hade möte våren 2018.
Vid ett möte i Skillinge talade journalisten och författaren Thomas Steinfeld hoppfullt om Papperstidningens ljusa framtid. Medlemmarna har också upplevt teaterföreställningen ”Tehås Ystad” på Scala i Ystad samt besökt Danmarks Radio, DR Byen, i Köpenhamn, där tuffa personalnedskärningar väntar. Den danska regeringen har gett DR i uppdrag att spara 20 procent av verksamheten under fem år, vilket motsvarar cirka 400 tjänster.
Gåspennorna fick också möjlighet att följa studioinspelningen av det populära frågeprogrammet ”Hvem var det nu vi var”, som sänds i DR 1.