Trelleborg är mest känd som Sveriges port mot kontinenten. Här har tågfärjorna till Tyskland trafikerat Östersjön sedan början av 1900-talet och hamnen är i dag Sveriges näst största. Influenserna söderifrån avspeglar sig delvis i arkitekturen men staden har också ett rikt urval av konstverk på gator och torg.

Skånes Journalistseniorers stadsvandring i Trelleborg den 11 april 2019 leddes av arkitekten och turistchefen Madeleine Brandin. Hon har ett förflutet som planarkitekt i Trelleborg och som stadsbyggnadsarkitekt i Vellinge kommun.

– När jag ser på uppbyggnaden av en stad är det främst vardagsmiljöerna som intresserar mig, där vi lever våra liv och hämtar kraft och lugn ur allt det vi ser och det som doftar omkring oss.

Madeleine Brandin började sin guidning utanför centralstation från 1897 som är en märklig byggnad med bysantinska influenser synliga i frisen uppe vid takfoten. Vagnhallen i Trelleborg är liksom i Malmö en säckstation där tågen måste åka tillbaka samma väg som de kom in.

Från stationen har trelleborgarna utsikt mot det gamla posthuset från 1912 och Garvaregården från 1850-talet som ursprungligen byggdes som ett magasin. Intill stationsbyggnaden ligger tullkammaren från 1904 i en stil som kan kallas klassicistisk med rundbågade fönster.

– Trelleborg har i mycket varit en jordbruksstad och man kan se hur jordbruksmarken slår kilar in i bebyggelsen, sa Madeleine Brandin. Men det är också en handelsstad med långvariga kontakter med kontinenten. Länge fick handelsfartygen ankra på redden här utanför och varorna forslades in i mindre båtar. Först på 1860-talet byggdes hamnen.

Nära stationen och hamnen finns skulpturen ”Gestalt i storm” av Bror Marklund. Här finns också ett monument som vittnar om förbindelserna med Tyskland, rest för att påminna om de tyska krigsfångar som under och efter första världskriget utväxlades från Sibirien via Trelleborg. I staden finns en kyrkogård för de fångar som dog under resan genom Sverige.

På andra sidan Hamngatan i Garvaregårdens trädgård döljer sig ett av stadens många konstverk. Det är ”Fågelbadet” av Rut Holmqvist-Helgesson med Näcken spelande bland fåglarna.  Motsatt sida av huset rymmer Olof Palmes plats med vackra planteringar och formklippta häckar. Här kan man skymta den gamla tågfärjeportalen nere i hamnen.

Madeleine Brandin ledde gruppen vidare norrut längs Kontinentgatan men hejdade oss i korsningen med Algatan, vanligen kallad ”bankahörnan”. Hon pekade ut de stadiga bankhusen på båda sidor av gatan. Mitt på Algatan står Fred Åbergs konstverk ”Halvvägs” – en hög smal stång med en figur som frenetiskt klättrar uppför stången.

– Det röda tegelhuset där på södra sidan av Algatan är på sätt och vis ett minnesmärke över den omfattande tegelproduktion som fanns i närområdet en gång i tiden. I huset finns tegel från det stora tegelbruket Minnesberg som en gång i tiden använde det på reklambilder i sin katalog. Det finns gott om olika sorters tegelstenar i huset. Jag har hittat 27 olika sorters stenar.

Den gamla, snart övergivna brandstationen blev nästa stopp i rundvandringen. Tegelbyggnaden är från början av 1900-talet men ersätts nu med nya lokaler längre bort från centrum. Vad händer då med den vackra gamla byggnaden?

– Det här är en spännande byggnad, sa Madeleine Brandin och pekade på ett hus med välvt tak som ser ut ungefär som en tennisbana för inomhusspel från förr i tiden.

– Det är en tillbyggnad för det gamla badhuset som byggdes mitt under brinnande krig på 1940-talet. Den nya byggnaden kom till på 1990-talet och ser ut som om den är gjuten i ett stycke med kraftiga betongfundament som håller upp alltsammans.

Inne i det äldre badhuset finns en mosaik som är gjord av den kände glaskonstnären Hugo Gehlin.

Axel Ebbe är den mest kände konstnären från Trelleborg. Han har en egen konsthall i stadsparken men det är ett museum med problem.

– Tiden har sprungit ifrån museet. Det måste uppdateras om det ska kunna fungera i framtiden. Huset är från 1930-talet och det finns t ex inget utrymme för toaletter i huset.

I stadsparken nära konsthallen står en kvinnoskulptur av Axel Ebbe. Det är en spännande miljö med gäss och påfåglar som ropar i bakgrunden. Det vackra vattentornet vid torget är ritat av Ivar Tengbom som också har ritat konserthuset i Stockholm. Tornet uppfördes 1922.

Journalistseniorernas stadsvandring avslutades med ett besök på Trelleborgs museum. Museichefen Ingela Jacobsson guidade gruppen genom den välgjorda och fascinerande utställningen ”Öga mot öga” som berättar om traktens historia från 7.000 år sedan och framåt. Många av fynden och skeletten kommer från utgrävningarna i Skateholm öster om Trelleborg. Skateholm har varit bebott av människor så långt tillbaka i tiden. Med hjälp av dna har forskarna tagit fram trovärdiga figurer av hur människorna såg ut på den tiden.

Text: Tuve Bergman
Foto: Marianne Rosén

Klicka på en av bilderna för att se dem i större format. Bläddra med de små pilarna i höger- och vänsterkant. Stäng med krysset i övre högra hörnet. Starta bildspel genom att klicka på den lilla pilen till vänster om krysset i övre högerhörnet.