Onsdagen 20 mars är det dags för årsmöte med val av ny styrelse för Skåneseniorerna. Före årsmötet lyssnar vi på ett föredrag om hörselproblem. Vi håller till på Rådhuskällaren och inleder som vanligt med lunch kl 12.30.

Nedsatt hörsel är inget ovanligt hos oss pensionärer, men det kan vara svårt att erkänna att man börjar höra dåligt. Det är trist, för det finns god hjälp att få och med förbättrad hörsel ökar också livskvaliteten.

Mer än var tredje person mellan 65 och 74 år har en hörselnedsättning och bland 85-åringarna är det mer än hälften.  Nedsatt hörsel gör det svårare i det sociala livet och kan därmed bidra till isolering, depression och så småningom till att påskynda utvecklingen av demenssjukdomar.

På vårt lunchmöte den 20 mars – som också är vårt årsmöte – berättar Monica Arnoldsson och Gunilla Järbel Torell från Hörselskadades Riksförbund om vikten av regelbundna hörselkontroller och om vilken uppsjö av tekniska hjälpmedel det finns när den naturliga hörseln börjar svikta.

Årsmötet beräknas börja omkring 14.15.

Styrelsens verksamhetsberättelse kommer att läggas ut här på hemsidan några dagar före mötet.

Anmäl dig senast måndagen den 18 mars kl 12.00 till Christina Gustafson på christina.gustafson@telia.com