Denna barn- och vuxenföreställning har gjort succé på scen i Londons West End. I vår är det Malmö Operas tur att visa sin version med bland andra Marianne Mörck i en av de stora rollerna.

Musikalen med premiär 15 mars är baserad på en barnbok från 1988 av Roald Dahl, författaren som låter barn ta makten över sina liv. Han har bland annat också skrivit den framgångsrika nutidssagan ”Kalle och chokladfabriken”.

Vi har bokat 20 biljetter till föreställningen den 28 mars.

Flickan Matilda är en mycket intelligent bokslukare vars tv-tittande föräldrar finner sin dotter egendomlig. Men både bibliotekarien mrs Phelps och läraren miss Honey förstår Matildas unika begåvning.

När Matilda protesterar mot orättvisor hemma och i skolan blir hon varse sina övernaturliga krafter som gör hennes fantasier verkliga.

Just nu utbildas flera barn i sång, dans och skådespeleri på Matildaskolan, ett samarbete mellan Malmö Kulturskola och Operan.

Tonsättaren, skådespelaren och komikern Tim Minchin har skrivit den medryckande musiken och de klipska sångtexterna i samarbete med Dennis Kelly.

Elisabeth Linton regisserar en stor barnensemble som får göra revolution mot de vuxna artisternas rollgestalter.

Priset är 400 kronor för medlem och 490 kronor medföljande icke medlem.

Boka hos opera/teaterombud Göran Martelius på lund62@gmail.com eller per telefon  0705 75 02 95.

Max två biljetter per bokning.

OBS! Betalning måste vara insatt på vårt plusgirokonto 20 55 72-1 senast 22 januari 2019!

Biljetter distribueras med post eller efter överenskommelse.