Torsdagen den 20 september åkte journalistseniorerna sådär 2 000 år tillbaka och hamnade i ”den stora staden”, som fanns innan Lund fanns.

Men allt började i Tirups örtagård. Där njöts blommor, kryddor, kladdkaka och våfflor innan seniorerna begav sig till Uppåkra arkeologiska center intill Uppåkra kyrka.

Där togs vi emot av vetenskapsarkeologen Linda Spanier, som berättade om den spännande utgrävningen av en av Skandinaviens största och mäktigaste järnåldersbosättningar. Här levde våra förfäder från 100 år före Kristus till år 1000. Storhetstiden var under Vendeltiden från år 550 till slutet av 700-talet. Boplatsen var 44 hektar (60 stora fotbollsplaner) och här levde på 700-talet 1 500-2 000 personer. Vid den tiden bodde 25 000 i hela Skåne.

En bonde i Uppåkra skulle på 1930-talet bygga ett svinhus och upptäckte fynd som fick honom att kontakta Historiska museet. 1934 gjordes den första utgrävningen av vad som skulle visa sig vara en stor bosättning från järnåldern. Arkeologerna hade dittills mest grävt ut gravar. En boplats var något helt nytt.

Ganska snart övergav arkeologerna Uppåkra och ”den stora staden” fick ligga i fred till 1990-talet. Återigen var det bönderna som slog larm. De hittade fynd och tillkallade arkeologerna. Sedan dess har det grävts, mest av studenter från Lund.

Den första arkeologen som på 90-talet började gräva använde små vita kaffeskedar för att markera var hon hittade fynd.

– Snabbt var hela fältet vitt av kaffeskedar. Arkeologerna insåg vidden av allt avfall. Här hade det bott många människor under lång tid, berättar Linda Spanier.

30 000 metallföremål har hittats och gör Uppåkra till den från järnåldern mest fyndrika platsen i världen. Mycket annat har hittats, som ger en bild av livet i ”staden”. Totalt handlar det om miljontals fynd, som samlats på Historiska museet i Lund.

Att det faktiskt handlar om en stad visar att området var indelat i stadsdelar med en centralplats, hantverksområden och bostadsområden.

Journalistseniorerna vandrar upp på den höjd som markerar var centrum låg. Hit kom transporterna från hamnen i Lomma och som drogs med pråmar på Höje å.

Vår guide berättar om kulthuset, som var 13 meter långt. Där hölls ceremonier kring den rådande asatron. Bland fynden här finns en vacker bägare i silver med figurer av guldbleck. En enögd Oden visar vad som tillbads.

Än större var den stora hallen, ett träpalats där det hölls ting och val. Det fanns ett politiskt system här där svinhuset ännu ligger.

Vandringen fortsätter till de nu aktuella arkeologiska groparna. Vi får se rester av ugnar, där det bl a pågick ölproduktion på 300-talet.

Arkeologerna inte bara gräver. De kan dokumentera Uppåkra med avancerad digital teknik. De flyger över fältet med drönare och kan med bästa GPS-teknik få en bild av staden.

Vi har vandrat längs betstycken och sett markeringar. Men var finns Uppåkra?

Arkeologerna har inget svar varför de boende på 900-talet flyttade till Lundadalen där staden Lund uppstod. En teori är kristendomens införande med kyrkor i Dalby och i Lund.

Innan vi lämnar Uppåkra måste vi prata om Musse Pigg. Ett smycke som hittats kallas Musse eftersom figuren liknar Disneyfiguren. Det är dock ingen mus utan mer ett lejon. Musse har blivit en symbol för utgrävningarna. Jo, Disney har hört av sig om upphovsrätten. Men Uppåkra var först.

Text: Ingrid Nathéll

Foto: Anders Grönlund, Jan Skogström och Marianne Rosén

 

Klicka på en av bilderna för att se dem i större format. Bläddra med de små pilarna i höger- och vänsterkant. Stäng med krysset i övre högra hörnet. Starta bildspel genom att klicka på den lilla pilen till vänster om krysset i övre högerhörnet.