Polariseringen grogrund för falska nyheter

Fake News hänger delvis samman med den starka polariseringen i sociala medier. Polariseringen märktes tydligast första gången 2015 och har sedan förstärkts i samband med presidentvalet i USA och försöken att påverka det tyska valet häromåret.

Det berättade professor Olof Sundin när han föreläste om ”Fake News i det svenska valet” för medlemmar i Skånes Journalistseniorer efter en lunch på restaurang Rådhuskällaren i Malmö den 4 september. Olof Sundin är verksam vid institutionen för kulturvetenskap vid Lunds universitet.

– Förra valet 2014 märkte vi inte av så mycket falska nyheter men i det här valet är de så mycket mer närvarande i takt med att polariseringen har ökat kraftigt. Delningarna på Facebook visar en stark slagsida jämfört med 2014. Då var delningarna ganska jämt fördelade mellan de olika politiska partierna, nu är det de högerpopulistiska sidorna som dominerar.

Automatiserade konton, så kallade boots, är ett annat exempel på vår nya verklighet. De här kontona brukar vara mellan sex och 17 procent av de konton som finns på sociala medier.

– Men de aktiva automatiserade kontona har ökat kraftigt sedan i mars och det är socialdemokraterna som är huvudfienden för de kritiska inläggen. Det är uppenbart att några försöker påverka det svenska valet.

Olof Sundin hade inga enkla lösningar på hotet från de fejkade nyheterna.

– De som skapar de här falska eller delvis falska nyheterna är ju ute efter att sprida desinformation med hjälp av påhittade uppgifter. De vill splittra och förvirra med målet att människorna inte ska våga lita på myndigheter och media. Vad är sant och vad är falskt?

Han menar att den splittrande bilden förstärks av de algoritmer som sociala medier använder. Det gäller t ex Google.

– Det som är mest relevant och gångbart för företaget hamnar överst. Många grupper på nätet har lärt sig att handla algoritmmedvetet för att hamna överst och bli mest lästa.

Går det att förändra den här verkligheten där fejkade nyheter har tagit över?

– Det är inte enkelt, sa Olof Sundin. Samhället trycker på för att kommersiella medier ska sanera sin verksamhet och plocka bort de värsta avarterna men det är inte så länge sedan Facebook-ikonen Zuckerberg blankt förnekade att hans företag skulle ha hjälpt ryssarna att påverka presidentvalet. Facebook har stort genomslag eftersom 74 procent av alla nedslag på internet görs på Facebook.

Media samarbetar mot falska nyheter och myndigheter, som MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap), har en egen sida för krisinformation.

– Källkritik är ett sätt för varje människa att avslöja de falska nyheterna men det kräver träning och kunskaper. Trollfabrikerna blir dessutom allt bättre på att producera fejkade nyheter som är svåra att avslöja.

– Om människor blir förvirrade av desinformation blir problemet att det inte spelar så stor roll att någon kommer med rätt information. Hur ska människorna våga lita på den?

Fake News tycks vara något vi tvingas leva med i vår nya sköna digitala värld.

Text: Tuve Bergman
Foto: Jan Skogström och Marianne Rosén

Klicka på en av bilderna för att se dem i större format. Bläddra med de små pilarna i höger- och vänsterkant. Stäng med krysset i övre högra hörnet. Starta bildspel genom att klicka på den lilla pilen till vänster om krysset i övre högerhörnet.