I fyra grupper med 7-8 personer i varje grupp slussades medlemmar i Skånes Journalistseniorer in i säkerhetshäktet i Malmö för ett studiebesök i den slutna miljön. Några deltagare uttryckte förvåning över att säkerhetsåtgärderna är så rigorösa. Inga nya dörrar kunde öppnas utan att dörren som just passerats hade stängts.

Kriminalvårdaren som lotsade vår grupp genom häktets olika nivåer hade ett personligt larm som skydd.

– Det måste alla ha som jobbar här i huset, sa hon.

Första anhalten var ungdomsavdelningen. Här lever häktade som är under 21år. 15 ungdomar kan vara instängda här samtidigt.

– Målet är att alla ska aktiveras minst tre timmar om dagen, berättade hon

Här finns ett pingisrum, ett bibliotek, ett kök och på taket rastgårdar som ska ge ungdomarna möjlighet till aktiviteter. På väggarna i pingisrummet hänger målningar som ungdomarna själva har målat. Skolpliktiga unga får undervisning av lärare som jobbar på häktet.

– Alla som vill kan få in målargrejer på sitt rum och jobba med sina verk i lugn och ro, sa kriminalvårdaren.

Häktet i Malmö är ett av Sveriges fem säkerhetshäkten med totalt 117 platser, 11 av dem finns på en särskild säkerhetsavdelning. Tillvaron kan se ganska olika ut för de häktade.

– En del har särskilda restriktioner när det gäller kontakter med omvärlden och med andra häktade.

Stränga regler gäller dock för alla häktade. De får inte använda datorer, inte använda telefoner eller ringa, inte ha cigaretter på rummet och inte ha egna fjärrkontroller till TV-apparaten.

Duscharna finns i korridoren och förflyttningarna från rummet till duschen och tillbaka igen övervakas av kriminalvårdare. De häktade får inte röra sig självständigt någonstans inom häktet utom i rastgårdarna men även där är de övervakade.

– Mycket beror på att de väntar på sina rättegångar och att det därför är så viktigt att ingenting händer innan de har fått sina domar.

Alla intagna är klädda i grönt medan alla i personalen har kläder i blått. Säkerheten är rigorös vid alla enheter i huset. På inskrivningsenheten kollar man att de nyinkomna inte är suicidbenägna eller mår dåligt på annat sätt. En röntgenkontroll ser till att inga farliga föremål kommer in.

– Förflyttningar utanför huset är riskabla. Därför genomförs de alltid med bil och med häktade efter särskild säkerhetsprövning i midjefängsel övervakade av flera vakter. Det är lättare när häktade ska in för rättegångar vid tingsrätten här i Rättscentrum. Det finns en gång under huset som leder fram till salen i tingsrätten.

Av någon anledning kallas förbindelsen för ”suckarnas gång”.

Flera av deltagarna i besöket på häktet uttryckte förvåning över att miljön var så tuff och rörelsemöjligheterna så begränsade. Några kände sig lättade av att komma ut från instängdheten.

Tuve Bergman