Sedan en tid tillbaka finns det bildgallerier på somliga sidor. Det innebär att man kan klicka på en bild i galleriet och få upp en förstorad version på skärmen. Sedan kan man bläddra med hjälp av de små pilarna mitt på höger- och vänstersidorna av bilden. Uppe i högra hörnet finns två knappar: en för att starta eller stoppa ett automatisk bildspel och den andra för att stänga galleriet.

Här är några exempel:

Referatet från besöket i kalkbrottet
Köpenhamnsresan i maj

Dessutom är de flesta referaten från arrangemangen 2016 som försvann förra hösten när hemsidan hackades tillbaka. En del har hämtats i nästan ursprungligt skick från Wayback Machine (www.archive.org) och en del är rekonstruerade med hjälp av referaten och bilderna. Fortsättning med ännu äldre material följer så småningom.